Ansatte i Fossekall

Våre ansatte i Fossekall har solid kompetanse og lang erfaring i sine fagfelt. Sammen løfter vi bedriftens samlede kompetanse og tar de bedriftene og organisasjonene som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Vigdis Myhre Næsseth

Daglig leder / Forretningsutvikler strategi og veivalg

Hedvig Rognerud

Forretningsutvikler og DNCF coach organisasjon, team- og lederutvikling

Ansatte Fossekall, en smilende kvinne i svart jakke.
Ragnhild Antonie Finden

Forretningsutvikler og DNCF coach organisasjon, team- og lederutvikling

Linda Merethe Ramberg

Forretningsutvikler reiseliv


En ansatt i dress smiler til kameraet.
Kjetil Veen

Forretningsutvikler strategi og veivalg, produkt – og markedsstrategi

En ansatt i et hvitt forkle smiler til kameraet.
Bjørn Hettervik

Matfaglig rådgiver, matinnovatør og inspirator

En Fossekall-ansatt som viser frem et profesjonelt ensemble med svart blazer og hvit skjorte.
Siv Hege Hillestad

Forretningsutvikler, produkt – og markedsstrategi

Ansatte i Fossekall

Våre ansatte i Fossekall har solid kompetanse og lang erfaring i sine fagfelt. Sammen løfter vi bedriftens samlede kompetanse og tar de bedriftene og organisasjonene som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Vigdis Myhre Næsseth

Daglig leder / Forretningsutvikler strategi og veivalg

Hedvig Rognerud

Forretningsutvikler og DNCF coach organisasjon, team- og lederutvikling

Ansatte Fossekall, en smilende kvinne i svart jakke.
Ragnhild Antonie Finden

Forretningsutvikler og DNCF coach organisasjon, team- og lederutvikling

Linda Merethe Ramberg

Forretningsutvikler reiseliv

En Fossekall-ansatt som viser frem et profesjonelt ensemble med svart blazer og hvit skjorte.
Siv Hege Hillestad

Forretningsutvikler, produkt – og markedsstrategi

En ansatt i dress smiler til kameraet.
Kjetil Veen

Forretningsutvikler strategi og veivalg, produkt – og markedsstrategi

En ansatt i et hvitt forkle smiler til kameraet.
Bjørn Hettervik

Matfaglig rådgiver, matinnovatør og inspirator

Vi bidrar til økonomisk vekst, vekst i lønnsomhet, personlig vekst, vekst i kunnskap og ferdigheter og bærekraftig vekst. Vi løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Kontakt Fossekall