RÅDGIVNING FOR NÆRINGSLIVET

Strategi og veivalg

Vet du hvor dere ønsker å være om 3-5 år? 

Eller er du blant de mange som blir fanget av daglig drift, og skyver på strategiarbeidet?  Vi vet at dette er lettere sagt enn gjort. Men vi drister oss til å si at bedriftene årlig bør bruke 30% av tilgjengelig tid til diskusjoner om strategi og veivalg. 

Å sette av tid til en årlig strategiprosess og strategirevisjon, er bærekraftig ledelse i praksis. Bedriftens eiere, styre og ledelse må være trygge på hvor veien går videre, og at dere er på riktig spor. Slik blir prosessen kontinuerlig og en naturlig del av bedriftshverdagen. En god forretningsstrategi skal også være bærekraftig, den skal trygge framtidig lønnsomhet, bidra til at dere fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass og til at dere tar bevisste, grønne valg.  

Hvor er vi?

  • Har vi en felles forståelse av hvor vi er, og hvilke utfordringer vi skal løse?
  • Har vi nok innsikt til å kunne ta lønnsomme valg i strategiprosessen?
  • Hva er mulighetsrommet?

 

Hvor vil vi? 

  • Hvilken posisjonering har bedriften i dag og hvilken posisjon ønsker vi oss?
  • Hva er våre strategiske og bærekraftige vekstområder?

 

Hvordan skal vi få det til? 

  • Evne til gjennomføring – er de nødvendige ressurser tilgjengelig?
  • Hvordan skal dette følges opp i praksis?

Vi tilpasser våre tjenester for å møte dine unike behov, og vår målsetning er å hjelpe deg med å utvikle en bærekraftig og lønnsom forretningsstrategi som vil gi deg en konkurransefordel og fremme vekst i din virksomhet.

Fagansvarlig:

Vigdis Myhre Næsseth

Vår oppgave er å avdekke muligheter og sikre gjennomføringskraft i strategiarbeidet. Vi tilpasser alltid våre arbeidsmodeller til den enkelte virksomhets behov og kapasitet, og gjennomfører både korte og mer omfattende prosesser. Det er alltid mulig å dele opp en prosess i flere deler, og komme fram til en arbeidsdeling som fungerer godt for begge parter. 

Sammen skreddersyr vi en god plan for gjennomføring av lønnsomme strategiprosesser! 

En ansatt i dress smiler til kameraet.
Kjetil Veen
En blond kvinne i svart blazer og hvit skjorte holder foredrag.
Ragnhild Finden
Hedvig Rognerud
Ansatte Fossekall, en smilende kvinne i svart jakke.
Ragnhild Antonie Finden

Våre tjenester

Kontakt oss om strategivalg