Bedriftsprogram SMB-bedrifter

Bedriftsnettverk

Sterkere sammen

Bedriftsnettverk er en ordning for SMB-bedrifter som ser nytteeffekt i å utvikle seg sammen med andre bedrifter i samme bransje hvor målet er økt vekst og verdiskaping. Samarbeidsområder kan f.eks. være markedsmuligheter og markedsarbeid, produktutvikling og andre verdiskapende områder som kan gi strategiske fordeler.

Har din bedrift ambisjoner om vekst og ønsker å samarbeide med andre bedrifter for å realisere disse målene? Vår ekspertise og finansiering står til tjeneste for etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverksprosjekter.

Bedriftsnettverk spiller en avgjørende rolle for små- og mellomstore bedrifter som søker vekstmuligheter. Gjennom kommersielt og strategisk samarbeid, fokuserer vi på å styrke innovasjonsevnen og konkurranseevnen.

Målet er å fremme økt vekst og verdiskaping i bedriftene. Dette oppnås ved å utvikle og realisere nye markedsmuligheter, enten i eksisterende markeder eller nye, både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid i bedriftsnettverk skaper synergier og strategiske fordeler som gir konkurransefortrinn.

Bedriftsnettverk styrker små- og mellomstore bedrifters vekstambisjoner ved å fremme kommersielle, strategiske
og markedsrettede samarbeid, som igjen øker innovasjonsevnen og konkurransekraften

Prosjektleder:

Vigdis Myhre Næsseth

Et bedriftsnettverk kan hjelpe små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft. 
Målet er økt vekst og verdiskaping i bedriftene gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, der samarbeid gir synergier og strategiske fordeler. 

En kvinne i en blå blazer smiler.

Bedriftsprogrammer

Kontakt oss om bedriftsprogram