offentlige programmer

FRAM

Strategi, ledelse og bærekraft

FRAM er et bedriftsprogram for en gruppe av bedrifter, med fokus på strategi, ledelse og bærekraft, og en varighet på 1 – 1 ½ år. Programmet består av 4 faser, situasjonsanalyse – veivalg – handlingsplan – gjennomføring, og gjennomføres som en kombinasjon av felles bedriftssamlinger og individuell rådgiving i hver bedrift.

Sertifisert FRAM prosjektleder: Vigdis Myhre Næsseth

FRAM rådgivere: Linda Merethe Ramberg, Hedvig Rognerud, Kjetil Veen og Ragnhild Finden

Ut over økonomiske mål er det ambisjon om å definere tydelige mål for bærekraft for hver deltakerbedrift.

Prosjektleder:

Vigdis M. Næsseth er kvalifisert prosjektleder gjennom Innovasjon Norge, og Fossekall har siden 2006 levert over 42 ulike FRAM-prosjekter. Programmene retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og kan også være bransjefokuserte.

Prosesser og programmer

Kontakt oss om prosesser og programmer