innsikt i virksomheten

Innsikt

Med innsikt mener vi grundig forståelse, og det å se sammenhenger vi før ikke ha sett.

Hva vet vi om globale trender og framtidige endringer i forbrukeratferd?  Hvilket omdømme har vi egentlig i markedet?  
Hva slags informasjon kan vi hente ut av tallene i regnskapet? Har vi priset produktene våre riktig?   
Hvordan står det egentlig til i arbeidsmiljøet vårt, og hva ligger bak økende sykefravær og turnover det siste året? 
Kvalifisert gjetting og egen magefølelse fungerer på sitt vis, men kan også bære galt av sted. De virkelig kloke beslutningene forutsetter tilstrekkelig innsikt og tilgang på fakta. 
Innsikt kan defineres som grundig forståelse, kyndighet, eller det å se sammenhenger vi ikke har sett.  
Observasjoner er det mvi ser i hverdagen, men ved å gå dypere ned i observasjonen og spørre hvorfor, gjerne flere ganger bakover, vil vi til slutt komme til rotårsaken til hvordan ting blir som de blir, eller hvorfor folk handler som de gjør. Det er dette som er innsikt, den grundige, dype forståelsen.

Og det er her gullet ligger. Med den riktige innsikten har vi gravd frem fundamentet for det vi vil skape eller endre.    

Arbeidsmiljø 

 • Arbeidsmiljøkartlegginger, analyse og forslag til tiltak 
 • Involverings- og medvirkningsverktøy i strategiarbeid, omstillinger, fusjonsprosesser med mer

Tallenes tale 

 • Lønnsomhetsvurderinger 
 • Økonomisk analyse 
 • Markedsvurderinger  

Trender og forbrukeratferd 

 • Globale trender 
 • Endringer i kjøpsatferd og
 • preferanser 
 • Verdidrivere 

Markeds- og omdømmeundersøkelser 

 • Markedsundersøkelse  
 • Omdømmeundersøkelse

Vi som jobber med innsikt: 

 • Kjetil Veen (økonomi, lønnsomhet og markedspotensial) 
 • Linda Merethe Ramberg (reiseliv, marked, omdømme, trender og strategi- og involveringsprosesser) 
 • Siv Hege Hillestad (trender, marked og omdømme) 
 • Ragnhild Finden (arbeidsmiljø, strategi- og involveringsprosesser) 
 • Hedvig Rognerud (arbeidsmiljø, strategi- og involveringsprosesser)
 • Vigdis Myhre Næsseth (trender, strategi- og involveringsprosesser) 

Man må finne rotårsaken til hvordan ting blir som de blir, eller hvorfor folk handler som de gjør.

Fagansvarlig:

Kjetil Veen

Hos oss får du hjelp til å hente inn, sette sammen og analysere relevant informasjon, slik at du får tilstrekkelig og faktabasert innsikt til å kunne ta kloke valg for framtida.  Vi stiller også spørsmål for å hjelpe deg og oss fram til en enda dypere forståelse av årsaksbilde, sammenhenger og endringsbehov.  

En mann i dress smiler til kameraet på et arrangement der han holder et foredrag som foredragsholder.

Våre tjenester

Kontakt oss om Digital markedsføring