forretningsutvikling

Ledelse og teamutvikling

Trygg og tydelig ledelse 

Å lede mennesker vil alltid by på overraskelser og nye utfordringer. Hva handler det som skjer, egentlig om? Har arbeidsmiljøet endret seg over tid? Og vet vi nok om faktorene som påvirker arbeidsmiljøet? Hva er lov og hva er lurt i de situasjonene vi står i som leder? 

Vi trygger deg i lederrollen gjennom åpne og bedriftsinterne lederkurs og 1:1 ledercoaching, og gir deg et bedre beslutningsgrunnlag gjennom arbeidsmiljøkartlegginger, analyse og rådgiving.

De åpne kursene finner du i vår kurskatalog.

Endringsledelse og omstilling
Endringer i marked og etterspørsel krever tiltak, også når virksomheten går godt og vokser fort på kort tid. Står og faller det meste på enkeltpersoner? Hvordan tar vi vare på sentrale funksjoner og nøkkelressurser? Er vi riktig organisert? Vurderer vi tettere samarbeid med en annen bedrift?

Vi hjelper deg med å identifisere smertepunkt og risikofaktorer i dagens organisering, og bidrar inn i endringsprosessen der dere har behov, enten det gjelder prosessledelse, sparring underveis eller kokrete råd i ulike faser.

Team- og lederutvikling 
Et godt samarbeid handler om en miks av ulike og kompletterende ferdigheter, gjensidig respekt og en viss grad av personlig kjemi. Noen team presterer godt fra dag én, andre trenger litt starthjelp eller justeringer underveis for å ta ut det potensialet som ligger i den sammensetningen akkurat de representerer. 

I alle våre oppdrag vektlegger vi en inkluderende og tillitsskapende tilnærming, hvor deltakernes
individuelle ønsker, forutsetninger og potensial blir nøye ivaretatt.

Fagansvarlig:

Hedvig Rognerud og Ragnhild Antonie Finden

Vi bistår ledergrupper, mellomledere og team i utviklingen av felles verdigrunnlag, rammeverk, spilleregler og rolleforståelse, og i å styrke teamets samlede prestasjoner og resultatoppnåelse.

Vår samlede kompetanse dekker fagområdene ledelse, lederutvikling, endringsledelse, coaching, juss, strategiarbeid og forretningsutvikling, inkludert en rikholdig verktøykasse og en rekke sertifiseringer.   

Våre tjenester

Kontakt oss om ledelse og teamutvikling