OPPLEVELSESNÆRING MARKEDSFØRING BÆREKRAFTIG REISELIV

Reiselivsutvikling

Vi hjelper deg å optimalisere kundeopplevelsen

Vet du nok om kundene dine langs hele kundereisen, fra de begynner å undersøke ulike muligheter til de rike på opplevelser og inntrykk er vel tilbake i egen stue?  

De som klarer å sette kundene i sentrum i alle sammenhenger, begeistre og ta ansvar, vil lede an. I praksis handler det om å kunne levere optimale, bærekraftige opplevelser til hver enkelt kunde.  

Vi ser et gryende paradigmeskifte i reiselivet, fra en forventning om at bedriftene tar et sosialt og miljømessig ansvar til økende fokus på i tillegg å gi gjestene muligheten til å skape mer enn fotavtrykket de etterlater seg. Et såkalt regenerativt reiseliv. Kundene blir mer og mer verdi- og individorientert, markedsføring drives i større grad gjennom kunderelasjoner og raske endringer i markedet stiller større krav til endringskapasitet.

Fornøyde kunder er nøkkelen til sterke merkevarer, økt verdiskaping og lønnsomhet.                                   

Sammen med våre oppdragsgivere jobber vi for å utvikle smarte løsninger og attraktive opplevelser  for morgendagens reiseliv.

Fossekall har godkjent prosessveileder for reisemål som ønsker å oppnå Innovasjon Norges merke for Bærekraftig reisemål.

  • Strategiutvikling og veivalgprosesser 
  • Markedsinnsikt og kundetilfredshetsmålinger 
  • Destinasjonsutvikling og nettverkssamarbeid
  • Utvikling av nye opplevelseskonsepter 
  • Markedsstrategi og digital markedsføring 
  • Matidentitet og menyutvikling 
  • Kjøkkenlogistikk og -økonomi 
  • Optimalisering av kundeopplevelsen – vertskapsrollen og servicekultur  

Morgendagens vinnere er de som tar kundeopplevelsen inn i styrerommet. Det handler om å forstå kundens behov og levere troverdig og ærlig langs hele kundereisen.

Fagansvarlig:

Linda Merethe Ramberg

Vi har erfaring fra arbeid med alt fra små gårdsperler til flotte fullservicehoteller, aktivitetstilbydere og bærekraftig destinasjonsutvikling. Her  bidrar vi i strategiprosesser, produkt- og konseptutvikling, opplevelsesproduksjon, markedsposisjonering og salg. Vi tilbyr også matfaglig rådgiving knyttet til matidentitet og kjøkkenlogistikk og -økonomi.  

En god strategi handler både om å forstå hvor du er, hvor du kommer fra, hvor du skal og hva som må til for å nå målene du setter deg. Dette krever innsikt. Vi bistår gjerne med praktiske og gode verktøy slik at vi i fellesskap kan utvikle den beste strategien for din virksomhet.

En ansatt i et hvitt forkle smiler til kameraet.
Bjørn Hettervik
Vigdis Myhre Næsseth
Hedvig Rognerud

Våre tjenester

Kontakt oss om reiselivsutvikling