bedriftsprogram

Merkur

For butikken og bygda

Merkur-programmet er Kommunal- og distriktsdepartementets program for å utvikle og styrke butikker i distrikts-Norge, og er en del av Distriktssenteret. 
 
Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk og bokhandel med god kvalitet. 

Det er små dagligvarebutikker i Distrikts-Norge som er målgruppen, hvor målet er å sikre folk i distriktene tilgang til en nærbutikk. Vi jobber aktivt med 75 nærbutikker i Innlandet – hvor fokus er butikkutvikling, lønnsomhet, lokalsamfunnsutvikling og kompetanseutvikling. Vi gjennomfører rådgivning, oppfølging, kompetanse- og utviklingsprogrammer samt inviterer til ulike fagkonferanser.

Har du behov for mer kunnskap og bedre verktøy for å utvikle butikken din i samspill med lokalsamfunnet? Merkur utvikling er et kompetanse- og utviklingsprogram skreddersydd for kjøpmenn i Distrikts-Norge.

Prosjektleder:

Vigdis M. Næsseth er kvalifisert prosjektleder gjennom Kommunal og Moderniseringsdepartementet,

Merkur utvikling er et tilbud til alle kjøpmenn som har behov for mer kompetanse for å kunne utvikle butikken. Noen av deltakerne har nettopp tatt over en distriktsbutikk, andre har noe mer erfaring.

Kontakt oss om bedriftsprogram