bedriftsprogram

The Five Behaviors

The Five Behaviors™ er programmet for gode team som vil mer. 

Utviklingsprogrammet The Five Behaviors™ egner seg for alle bransjer, i både offentlig og privat sektor, og på ulike nivå i virksomheten. 

Våre sertifiserte rådgivere følger ditt team i 6-9 måneder. Gjennom prosessen kombinerer vi gode programverktøy for kartlegging før og etter, med workshops basert på 5 suksesskriterier for velfungerende team:

Tillit og Samarbeid – Tillit til kollegenes gode vilje er en kritisk faktor. Den bygges gjennom åpenhet, evnen til å be om hjelp og tilby hjelp, og å kunne be om unnskyldning ved feil. Tillit danner grunnlaget for vellykket teamutvikling.

Produktiv Konflikt – Sunn konflikt er konstruktiv. Åpner vi for å diskutere veien fremover, hindringer og gode idéer, skaper vi framdrift. Å unngå konflikt kan føre til tap av viktige innsikter og skape unødige utfordringer.

Forpliktelse og Engasjement – Forpliktelse øker med tilhørighet og innsikt. Tillits- og konfliktfasene er kritiske trinn som styrker engasjementet i teamet.

Ansvar og Oppfølging – Et sentralt spørsmål i denne fasen er: «Hvorfor gjør vi ikke det vi ble enige om?» Ansvarliggjøring er nøkkelen til effektiv oppfølging av beslutninger.

Mål og retning – I målfasen knytter vi sammen tillit, konflikt, forpliktelse og ansvarliggjøring. Vi evaluerer også teamets utvikling og kommer fram til felles mål for veien videre. 

«The Five Behaviors ™ programmet har gjort oss bevisste på viktige faktorer som definerer et velfungerende team og hva vi må ha fokus på for å lykkes i det daglige. Dette har vært en nyttig prosess for oss alle.»

Prosjektleder:

Hedvig Rognerud

Prosessen egner seg aller best for team som fungerer greit, men som ser et uutnyttet potensial i egen organisasjon.

Prosesser og programmer

Kontakt oss om prosesser og programmer