bærekraftig reisemål.

Merket for bærekraftig reisemål.

I takt med kunden i alle ledd?

Den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» tydeliggjør bærekraft som et verdigrunnlag og konkret mål for utviklingen i norsk reiseliv. Markedet for bærekraftige bedrifter og produkter øker, og med det også kravene til å dokumentere bærekraft. Innovasjon Norges merke for bærekraftige reisemål forplikter reisemålet til å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet.

Merkeordningen er et styringssystem utviklet av Innovasjon Norge, for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Med ordningen følger verktøy og innhold for destinasjonsledelse og styring av det lokale reiselivet.

Ordningen er lagt opp som en arbeidsprosess for reisemål som ønsker å integrere bærekraft i sitt arbeid, og krever tett samarbeid mellom reiselivsnæringen og kommunen(e). I tillegg til en lokal dedikert prosjektleder stiller Innovasjon Norge krav om en ekstern, godkjent prosessveileder som kan guide reisemålet gjennom alle de ulike indikatorene og kriteriene på vei til målet.

I tillegg til prosessledelse kan vi bidra med utvikling og gjennomføring av de obligatoriske undersøkelsene som kreves, workshops og verktøy fra vår velutviklede verktøykasse som bidrar til å forenkle prosessen.

Prosessen fram til første godkjenning tar ca. 2 år. Deretter er det årlig rapportering og remerking hvert tredje år. Det gis tilskudd til prosessen i størrelsesorden 200 000 – 800 000 avhengig av reisemålets størrelse, kompleksitet og organisering.

Les mer om selve ordningen, standarden og søknadsprosess her:

Den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» tydeliggjør bærekraft som et verdigrunnlag og konkret mål for utviklingen i norsk reiseliv.

Merkeordningen er et styringssystem utviklet av Innovasjon Norge, for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet

Sertifiserte prosessledere:

Linda Merethe Ramberg

Forretningsutvikler Linda M. Ramberg er godkjent prosessveileder og kan bistå reisemål som ønsker å oppnå Merke for bærekraftig reisemål.

bak.

Interessert i å høre hvordan prosessen kan tilpasses din bedrift?

Prosesser og programmer

Kontakt oss om prosesser og programmer