KUNDENS BÆREKRAFT er VÅRT FOKUS

Med våre rådgivere får du solid kunnskap om fremtidig konkurranse-kraft og bransjeovergripende

kompetanse innen forretningsutvikling, markedsorientering og energi- og miljørådgivning

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

I 30 år har vi bistått privat næringsliv til lønnsom vekst og bærekraftig utvikling. 

Med oss tar du kontrollen over bedriftens fremtid!

FORRETNINGSUTVIKLING

LØNNSOMHET & KONKURRANSEKRAFT

Forretningsutvikling - Lønnsomhet og konkurransekraft.

Nåtidens næringsliv rapporterer om at omlegging til grønnere drift er det som oppleves som spesielt vanskelig samtidig som man skal beholde pluss på bunnlinja. Andre forteller det er vanskelig å skape tid og rom for utviklings- og innovasjons-prosesser, der man nærmest er "fanget" i egen daglig drift. 

 

Vi viser deg hvordan du lykkes, og hva slags resultater du kan forvente med vår kunnskap om forretningsutvikling

 

ENERGI- OG MILJØRÅDGIVNING

TILTAK, MERKING & STØTTEORDNINGER

Energi- og miljørådgivning - Tiltak, merking og støtteordninger.

Vi energieffektiviserer næringsbygg og optimaliserer inntjeningsmuligheter!

 

Stadig oftere blir de som ikke kan dokumentere tilstrekkelige energieffektiviserende tiltak valgt bort i anbudskonkurranser og blant de mest attraktive kundene. Det finnes heldigvis gode råd og incentivordninger for dem som vil satse. Med vår miljø- og energirådgivning finner vi sammen frem til det som vil være være mest lønnsomt og formålstjenlig for din virksomhet.

 

Les mer om energi- og miljørådgivning.

 

 

AKTUELT

Her finner du oss

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028