KUNDENS BÆREKRAFT er VÅRT FOKUS

Med våre rådgivere får du solid kunnskap om fremtidig konkurranse-kraft og bransjeovergripende

kompetanse innen forretningsutvikling, markedsorientering og energi- og miljørådgivning

HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

I 30 år har vi bistått privat næringsliv til lønnsom vekst og bærekraftig utvikling. 

Med oss tar du kontrollen over bedriftens fremtid!

FORRETNINGSUTVIKLING

LØNNSOMHET & KONKURRANSEKRAFT

Forretningsutvikling - Lønnsomhet og konkurransekraft.

Nåtidens næringsliv rapporterer om at omlegging til grønnere drift er det som oppleves som spesielt vanskelig samtidig som man skal beholde pluss på bunnlinja. Andre forteller det er vanskelig å skape tid og rom for utviklings- og innovasjons-prosesser, der man nærmest er "fanget" i egen daglig drift. 

 

Vi viser deg hvordan du lykkes, og hva slags resultater du kan forvente med vår kunnskap om forretningsutvikling

 

ENERGI- OG MILJØRÅDGIVNING

TILTAK, MERKING & STØTTEORDNINGER

Energi- og miljørådgivning - Tiltak, merking og støtteordninger.

Vi energieffektiviserer næringsbygg og optimaliserer inntjeningsmuligheter!

 

Stadig oftere blir de som ikke kan dokumentere tilstrekkelige energieffektiviserende tiltak valgt bort i anbudskonkurranser og blant de mest attraktive kundene. Det finnes heldigvis gode råd og incentivordninger for dem som vil satse. Med vår miljø- og energirådgivning finner vi sammen frem til det som vil være være mest lønnsomt og formålstjenlig for din virksomhet.

 

Les mer om energi- og miljørådgivning.

 

AKTUELT

 
Bjørn Bergan.jpg

Vi er glade for kunne introdusere Bjørn Bergan som ny medarbeider i Fossekall fra 1. november.

 

Han er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU og har i tillegg en master of management fra BI i Oslo. Kompetansen han bidrar med er attraktiv for våre kunder, og vi gleder oss til å introdusere ham i nettverket vårt. 

Bli bedre kjent med Bjørn

Frister det med en fast base på Lillehammer med et faglig sterkt og innovativt miljø?

 

Og hvor du kan jobbe selvstendig med ulike oppdrag der du selv ønsker?

 

Vi har plass til flere!

Trylleformel for vekst

Med en dyktig energirådgiver kan du gjennom den lovpålagte energimerkingen spare tusener av kroner årlig. 

I tillegg kan du få økonomisk støtte gjennom Enova til å gjennomføre mange av dem.

Fossekall AS er Miljøfyrtårnsertifisert og Miljøfyrtårnkonsulent

Bli Miljøfyrtårnsertifisert,

start prosessen i dag!

 

Regler om offentlig anskaffelse åpner for å stille krav til dokumentasjon av miljøarbeidet. Dokumentasjonen vil da ikke bare være et konkurransefortrinn, men et direkte kvalifikasjonskrav.

jorann_glenn.jpg

Fossekall AS har gjennom de siste 10 årene utgjort en vesentlig undervisningskompetanse ved KEM-faglig undervisning (Klima, energi- og miljøfagene) ved Fagskolen i Innlandet (Gjøvik).

Nå underviser vi i ytterligere flere fag!

Les mer

network-2402637_1280.jpg

Vi har sett på Opplands muligheter for datasenteretablering i hyperscale størrelsen.

 

For denne gruppen vil Lillehammer og Gjøvik-regionen være de mest interessante områder.

 

Potensialstudiet skal bidra til realistiske perspektiver og økt investeringsvillighet. Med «investor» menes i denne sammenheng en internasjonal hyperscale datasenteraktør som vil vurdere investering i Norge og Oppland, samt vertskommunen som bør påregne en økonomisk innsats som investering i potensielle fremtidige arbeidsplasser som et datasenter kan gi. 

Les mer om rapporten her.

Fossekall AS - Det Grønne Skiftet. Energi- og miljørådgivning samt forretningsutvikling samlet om de samme målene.

Med biogass kan man dekke et energibehov, øke lønnsomhet, forbedre landbruket, og samtidig svare på et avfalls- og utslippsproblem. 

Norskprodusert biogass har definitivt et uutnyttet potensial, hvor utviklingsvinduet nå står på vidt gap nå. 

Biogass i landbruket – kan bli bondens nye gull? Regjeringens målsetting er at innen 2020 skal 30% av all husdyrgjødsel benyttes til biogassproduksjon. For å lykkes med dette er det igangsatt gode støtteordninger.

 

Les mer hvordan vi kan bistå i din satsing på biogass!

Bli mer bærekraftig. Bilde av grønn lyspære. Hvordan komme hit.

Bærekraftige løsninger blir et stadig viktigere utvalgskriterium for bevisste forbrukere. Dette bør alle bedrifter ta hensyn til.


Start med en god prioriteringsnøkkel som sikrer utviklingsmuligheten, og få inn trippel-bunnlinje-begrepet i forretningsmodellen.

Her finner du oss

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028

  • Facebook - White Circle