Hvem du er.
Hvor du skal.
Det er vårt
Fossekall.

forretningsutvikling

Fossekall skaper vekst, bærekraftig forretningsutvikling og lønnsomhet i SMB markedet

Våre tjenester

Vårt formål

bedriftsrådgivning

Vi bidrar til økonomisk vekst, vekst i lønnsomhet, personlig vekst, vekst i kunnskap og ferdigheter og bærekraftig vekst.
Vi løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Bedriftsprogrammer

Kurs, workshops og foredrag

kurs for næringslivet

Våre kurs- og foredragsholdere kombinerer solid fagkunnskap med stor formidlerglede og evne til å engasjere og involvere deltakerne underveis. Vi setter kunden i sentrum, og skreddersyr innhold og opplegg i nært samarbeid med deg som bestiller.  

Vekstbloggen

artikler, kurs og fordrag for næringslivet

Tillit er jokeren i gode prosesser
Når vi jobber med folk, og oppdraget er å bidra til bevegelse og gode prosesser, er tillit en sentral faktor for måloppnåelse.
Vet vi nok om stress og arbeidsrelatert sykefravær?
Som rådgivere får vi jevnlig spørsmål fra arbeidsgivere om ansattes sykefravær knyttet til stress, konflikter og manglende mestring på jobben, og hva de kan gjøre med dette.
Om sikring av ressurser og å planlegge for det uforutsette
Noen ganger er det slik i arbeidslivet også, at vi bruker kreftene på det akutte, det som er mest synlig i hverdagen.
Krav om verneombud for bedrifter med 5 ansatte eller flere
Endringer i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar 2024. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
Skreddersy din egen årsberetning
Hva skjedde egentlig i 2023? Nådde vi målene vi satte oss? Hvilke gjennombrudd oppnådde vi? Og hva var vi egentlig opptatt av i januar for ett år siden?
Hvem du er og hvor du skal
I rådgiverbransjen er det lett å fokusere på vekstambisjoner og målbare resultat. Målene vi setter oss skal gjerne være både spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemt (SMART).