Hvem du er.
Hvor du skal.
Det er vårt
Fossekall.

forretningsutvikling

Fossekall skaper vekst, bærekraftig forretningsutvikling og lønnsomhet i SMB markedet

Våre tjenester

Vårt formål

bedriftsrådgivning

Vi bidrar til økonomisk vekst, vekst i lønnsomhet, personlig vekst, vekst i kunnskap og ferdigheter og bærekraftig vekst.
Vi løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Bedriftsprogrammer

Kurs, workshops og foredrag

kurs for næringslivet

Våre kurs- og foredragsholdere kombinerer solid fagkunnskap med stor formidlerglede og evne til å engasjere og involvere deltakerne underveis. Vi setter kunden i sentrum, og skreddersyr innhold og opplegg i nært samarbeid med deg som bestiller.  

Vekstbloggen

artikler, kurs og fordrag for næringslivet

Krav om verneombud for bedrifter med 5 ansatte eller flere
Endringer i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar 2024. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
Skreddersy din egen årsberetning
Hva skjedde egentlig i 2023? Nådde vi målene vi satte oss? Hvilke gjennombrudd oppnådde vi? Og hva var vi egentlig opptatt av i januar for ett år siden?
Hvem du er og hvor du skal
I rådgiverbransjen er det lett å fokusere på vekstambisjoner og målbare resultat. Målene vi setter oss skal gjerne være både spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemt (SMART).
Om sikring av ressurser og å planlegge for det uforutsette
Noen ganger er det slik i arbeidslivet også, at vi bruker kreftene på det akutte, det som er mest synlig i hverdagen.

5. mars 2024

Den nødvendige samtalen- Hva er lov og hva er lurt? 
På dette HR Norge-kurset vil du lære hvordan du som leder tar tak i og løser utfordrende situasjoner med arbeidstakere på en trygg, praktisk og effektiv måte, og innenfor gjeldende juridiske rammer.

7. mars 2024

Sykefravær og arbeidsmiljø 2024
Sykefraværsoppfølging – hva er lov og hva er lurt? Denne workshopen er en del av HR Norge-konferansen "Sykefravær og arbeidsmiljø 2024." Her vil du lære mer om forebygging av sykefravær med bakgrunn i organisatoriske og psykososiale arbeidsforhold

19. mars 2024

Den nødvendige samtalen og håndtering av «vanskelig sykefravær» – Hva er lov og hva er lurt?
Vil du bli tryggere i rollen din, har vi utviklet et kurs i NITO-regi der du lærer mer om hva som er lov og hva som er lurt om håndtering av arbeidstakere som ikke fungerer og/eller er syke.