To norske regjeringsdokumenter om bærekraftig reiseliv og reiseliv. Det ene omslaget viser mennesker i snødekte fjell, det andre viser en gruppe som ser på et stort vindu med naturskjønn utsikt, som understreker viktigheten av "tillit i arbeidslivet" for å nå disse målene.
Merket for Bærekraftig reisemål – Innovasjon Norge
Vår forretningsutvikler Linda M. Ramberg er godkjent prosessveileder og kan bistå reisemål som ønsker å oppnå Merke for bærekraftig reisemål.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» tydeliggjør bærekraft som et verdigrunnlag og konkret mål for utviklingen i norsk reiseliv. 

Merket for bærekraftige reisemål

Markedet for bærekraftige bedrifter og produkter øker, og med det også kravene til å dokumentere bærekraft.

Innovasjon Norges merke for bærekraftige reisemål forplikter reisemålet til å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet.

Merkeordningen er et styringssystem utviklet av Innovasjon Norge, for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Med ordningen følger verktøy og innhold for destinasjonsledelse og styring av det lokale reiselivet.

En gutt samhandler med en utendørs treskjerm nær en innsjø. Displayet gjenspeiler ånden til *tillit i arbeidslivet*, og har roterende blokker med bilder av fugler og informasjonspaneler, som oppmuntrer til tillit og nysgjerrighet hos unge sinn når de utforsker naturen.
Selve prosessen

Ordningen er lagt opp som en arbeidsprosess for reisemål som ønsker å integrere bærekraft i sitt arbeid, og krever tett samarbeid mellom reiselivsnæringen og kommunen(e). I tillegg til en lokal dedikert prosjektleder stiller Innovasjon Norge krav om en ekstern, godkjent prosessveileder som kan guide reisemålet gjennom alle de ulike indikatorene og kriteriene på vei til målet.

I tillegg til prosessledelse kan vi bidra med utvikling og gjennomføring av de obligatoriske undersøkelsene som kreves, workshops og verktøy fra vår velutviklede verktøykasse som bidrar til å forenkle prosessen.

Prosessen frem til første godkjenning tar ca. 2 år. Deretter er det årlig rapportering og remerking hvert tredje år. Det gis tilskudd til prosessen i størrelsesorden 200 000 – 800 000 avhengig av reisemålets størrelse, kompleksitet og organisering.

En skogssti med steintrapper oppover, omgitt av høye, tette furutrær og grønn undervegetasjon, gjenspeiler styrken i tillit i arbeidslivet.

Les mer om selve ordningen, standarden og søknadsprosess her:

For nærmere informasjon kontakt:

Linda Merethe Ramberg

Forretningsutvikler reiseliv

92 80 36 94/linda@fossekall.no

 

 

Fossekall løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg videre.

FLERE NYHETER