bedriftsprogram

SMB-utvikling

Omstilling og vekst

SMB-utvikling er en samfinansiering mellom kommune, fylkeskommune og Innovasjon Norge, og skal bidra til å skape vekst i små og mellomstore bedrifter i et omstillingsområde.  

Verktøyet omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for utviklingsprosjekter i lokale bedrifter. Normal gjennomføringstid er seks til åtte måneder. 

Ut over økonomiske mål er det ambisjon om å definere tydelige mål for bærekraft for hver deltakerbedrift.

Prosjektleder:

Vigdis M. Næsseth er kvalifisert prosjektleder gjennom Innovasjon Norge, og Fossekall har siden 2006 levert over 42 ulike FRAM-prosjekter. Programmene retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og kan også være bransjefokuserte.

Prosesser og programmer

Kontakt oss om prosesser og programmer