Miljøfyrtårnsertifisert

Vi følger gjeldene miljølovgivning samt krav og standarder på miljøområdet, men har som mål å gjøre det bedre enn kravene.  Vi er sertifisert i Miljøfyrtårn. Vi vil være en god rollemodell for våre ansatte, kunder, eiere, myndigheter, konsulenter og leverandører når det gjelder miljøspørsmål og bærekraft.

Vårt engasjement og arbeid som forretningsutviklere gir oss samfunnsansvar som er viktig i vårt daglige arbeid. Vi tar økonomisk ansvar ved å følge både etiske og juridiske retningslinjer når vi utfører arbeidet vårt. Samfunnsansvar omfatter også å sikre at våre medarbeidere er fornøyd og velfungerende samt unngå alle former for diskriminering på arbeidsplassen.

Vi sørger for et godt arbeidsmiljø og beskytter våre medarbeidere mot skader og helsefarlig forhold»

Ønsker du å se miljørapporten fra Fossekall, kontakt post@fossekall.no

Global 6% Solution

Vi har utviklet et digitalt styringsverktøy for bærekraft, Global 6% Solution, som vi legger til grunn for vårt arbeid. Styringsverktøyet gjør det mulig for oss å oppnå genuin grønn vekst for vår drift ved å sette konkrete mål for co2 reduksjon samtidig som vi holder fokus på verdiskaping. 

Gjennom Global 6% solution øker vår karboneffektivitet, vår KAPRO, dvs at vi hvert år skal skape mer verdier med mindre innsats av co2. Dette er satt i et forbedringssystem som muliggjør reell, og vesentlig, genuin grønn vekst. Om du vil lese mer om styringsverktøyet kan du klikke her.

Her er våre utviklingstall siden Parisavtalens oppstart. Måloppnåelsen vår styrer mot 45% reduksjon innen 2030. 

Nå peker grafen riktig vei siden 2019, og det er vi stolte av.  Vi skal forsette forbedringene hvert år slik at vårt akkumulerte resultat blir som samfunnet forventer av oss i tråd med Parisavtalen.