Vigdis Myhre Næsseth

Daglig leder / Forretningsutvikler strategi og veivalg

Vigdis er våken, nysgjerrig og erfaren. Siden hun er både løsnings- og resultatorientert på en gang, er det ikke uvanlig at kundens opprinnelige planer er snudd på hodet etter en prosess med Vigdis, samtidig som de begge er strålende fornøyd med sluttresultatet.

En kvinne i en blå blazer smiler.

Fagområder:

 • Prosjektledelse og prosjektstyring
 • Strategi, veivalgs- og endringsprosesser 
 • Forretningsutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Markedsføring
 • Ledelse og styrearbeid 
 • Eksport og internasjonalisering 

Vigdis i Fossekall

Vigdis har vært ansatt i selskapet i en årrekke, og er også daglig leder og en av hovedeierne av selskapet.  

Hun trives aller best i utviklingsprosesser ute hos bedriftene, og er spesielt opptatt av et markedsorientert utviklingsperspektiv. Organisasjonsutvikling i enkeltbedrifter og bærekraftig utvikling er andre områder hun gjerne bidrar på. 

Vigdis jobber mye med flerbedriftsprogrammer, både på oppdrag fra Innovasjon Norge (gjennom FRAM og SMB Utvikling) samt fra Merkur via Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Gjennom dette har hun opparbeidet seg omfattende erfaring i å utvikle faglige samlinger for grupper av bedrifter og bedriftsinterne arbeidssamlinger. Hun setter sammen passende fagtema, gruppeoppgaver og fungerende arbeidsmodeller for spesifikke bransjer/grupperinger i næringslivet. 

Hun er svært opptatt av at tiden en bedrift benytter til å delta på samling, kurs eller sammen med en konsulent som oss, skal gi maks nytteeffekt.

Sertifiseringer
 • Kvalifisert prosjektleder for Innovasjon Norges kompetanseprogrammer (FRAM, SMB-Utvikling, bedriftsnettverk med mer)

 • Sertifisert MERKUR-konsulent i dagligvarehandelen 

 • Volo AS – Instruktør – Everything DiSC® 

 • Forretningsutvikler og bedriftsrådgiver Fossekall AS

 • Daglig leder Stav BA (2004 – 2009)

 • ASK AS International Sales

 • SkanDeu Marketing – selvstendig næringsdrivende, Tyskland

 • Styrearbeid 

 • Bachelor (DiplomEksportøkonom) NMH, Oslo – Tyskland (Med fokus på internasjonal og tysk markedsføring)

 • Bedriftsøkonom BI

Kontakt Fossekall