Kjetil Veen

Forretningsutvikler strategi og veivalg, produkt – og markedsstrategi

 Kjetil har et brennende engasjement for å skape verdier sammen med andre. 
Det som ligger Kjetils hjerte nærmest, er å gjøre gode analyser, og med bakgrunn i dette finne frem til de riktige, konkrete tiltakene framover. Kan denne prosessen og målbildet i tillegg visualiseres på en interessant måte slik at alle drar i samme retning, ligger alt til rette for å skape lønnsom vekst. 
  
Med om lag 100 produktlanseringer og relanseringer i det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet har Kjetil bred erfaring med hva som skal til for å lykkes i markedet, hvordan man forvalter en produktportefølje, bygger merkevarer og skaper lønnsom vekst. 

En mann i dress smiler til kameraet på et arrangement der han holder et foredrag som foredragsholder.

Fagområder:

 • Strategi og veivalg 
 • Produkt- og markedsstrategi 
 • Produktlanseringer 
 • Kundelønnsomhet 
 • Merkevarebygging 

Kjetil i Fossekall

Kjetil finner stor glede i å lære bedrifter å kjenne og forstå det markedet de konkurrerer i, for deretter sammen å finne konkrete løsninger på hvordan bedriften kan styrke sin posisjon, ta veivalg og vokse:

 

Hvem er konkurrentene? Hva er bedriftens konkurransefortrinn? Hva skjer i tilstøtende eller lignende bransjer? Hvilke behov har kundene? Hvilken innsikt har vi om dem? Hvordan er bedriften posisjonert?

Yrkesmessig bakgrunn:
 • HOFF SA – Markedssjef, Markedsdirektør og Salgsdirektør 

 • Orkla ASA – Brand manager 

 • Forsvaret – Befalsskole instruktør og lagfører 

 • Norges Handelshøyskole NHH – Siviløkonom/Master i Strategi og ledelse 

 • University of Waikato, New Zealand – utveksling fra NHH 

 • Norges Handelshøyskole NHH – Bachelor i økonomi 

 • Befalsskolen for Hærens Sanitet – Befalskoleelev 

Kontakt Fossekall