Ragne Smidesang

Controller

Med Ragne får du en god mix av stabilitet, struktur, omtanke og detaljkunnskap, krydret med et fornøyelig skråblikk på tilværelsen og tørrvittige kommentarer.

Hun holder i alle tråder knyttet til dokumentasjon, drift og økonomi i Fossekall, og sørger for at det vi sender fra oss, er innenfor de rammer og regler som til enhver tid gjelder.   

En kvinne som smiler foran en blå bakgrunn.

Fagområder:

  • Kontor/regnskap 
  • Lønn 
  • Prosjektstøtte internt 

Ragne i Fossekall

Ragne har jobbet i Fossekall AS siden 1999. 
Ragne har ansvaret for lønn og regnskap, rapportering, oppfølging og vedlikehold av Miljøfyrtårnsertifiseringen i Fossekall AS. Hun har også økonomisk prosjektoppfølging i mange av prosjektene til Fossekall AS.  

Yrkesmessig bakgrunn:
  • Fossekall AS tidligere Energiråd Øst AS, sentralbord, regnskap, arkivering, lønn/personal 
  • Gudbrandsdølen Dagningen, abonnementsavdelingen, regnskap og annonseavdelingen 
  • Dagningen på sentralbord/ekspedisjon, annonse- og abonnementsavdeling, regnskap 
  • Gjøvik Teknisk Fagskole, 2-årig byggteknisk linje. Bygningstekniker 
  • Teknisk tegning gr. kurs og videregående skole   
  • 3-årig handelsskole med markedsføring 

Kontakt Fossekall