Kommende kurs og foredrag

 • Trygg og tydelig i rekrutteringsrollen
  Tid er ikke bestemt enda
  Sted er ikke bestemt enda
  Tid er ikke bestemt enda
  Sted er ikke bestemt enda
  Velkommen til kurs i rekruttering, der du, sammen med andre småbedriftsledere, setter av tid til deg selv og hvordan du ønsker å forme din egen lederrolle!
  Del
 • Trygg og tydelig i lederrollen
  Tid er ikke bestemt enda
  Sted er ikke bestemt enda
  Tid er ikke bestemt enda
  Sted er ikke bestemt enda
  Dette kurset setter søkelyset på rollen du har som arbeidsgiver, egen identitet som leder, og kunnskap knyttet til retter og plikter i arbeidslivet. Samtidig byr vi konkrete verktøy som gjør deg trygg og tydelig i lederrollen.
  Del
 • Kurs i forretningsutvikling
  Når som helst
  Når som helst
  Når som helst
  Når som helst
  Ønsker du å bli bedre rustet til å ta ansvaret for å utvikle og gjennomføre helhetlige planer for bedriftens vekst og lønnsomhet? Vi tilbyr kurs i hvordan du kan utvikle bedriften du representerer best mulig. På dette kurset får du en helhetlig tilnærming til alle bedriftens utviklingsområd
  Del
 • Foredrag
  Når som helst
  Når som helst
  Når som helst
  Når som helst
  Vi holder mange ulike foredrag innenfor mange emner: Omdømmebygging Bærekraft i praksis Ledelse m.m
  Del
 • Kurs i omdømmebygging
  Når som helst
  Når som helst
  Når som helst
  Når som helst
  Har du ønske om å bygge en sterk identitet og omdømme rundt din bedrift? Vi tilbyr et komprimert kurs for hovedelementene om hvordan du bygger omdømmet for din bedrift. Bedriftens omdømme er en refleksjon av dens identitet, og på kurset lærer du om forutsetninger og hvordan identiteten kan ut
  Del
 

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!