En gruppe mellomledere sitter rundt et bord i et konferanserom.
3 steg til en god målprosess for bedriften
Det er svært nyttig og lurt å sette av tid i starten på året til å lage gode mål og en målprosess for året som kommer.
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Januar er tiden for nyttårsforsetter, men dessverre har løselige forsetter satt i de sene nattetimer på nyttårsaften en tendens til å forsvinne nesten like fort som nyttårsrakettene.

Derimot er det svært nyttig og lurt å sette av tid i starten på året til å lage gode mål for året som kommer. En ting er sikkert, dersom vi ikke selv setter kursen, gir vi fra oss styringsmuligheten. Tilfeldighetene er ingen god skipper.

En gruppe mellomledere sitter rundt et bord i et konferanserom.

Det er sånn at alt skapes to ganger, først i ditt indre gjennom dine tanker, og deretter i den ytre verden. Den gangen Einstein fant opp glødelampa, hadde han en idé om hva han ønsket å finne opp. Antagelig var han lei av lysestumper av talg som stinket og oste, og hadde en idé om en bedre løsning.

Alt som skapes begynner med en tanke, som skaper en følelse, som fører til en beslutning, som får deg til å gjøre en handling, som gir et resultat.

Gode mål

Det betyr at for å komme til målet, så må vi vite hvor det er. Det vi ikke trenger å vite, er hvordan vi skal komme dit. Altfor ofte blir en målprosess avbrutt av unødvendig fokus på spørsmålet hvordan, og de visjonære og innovative tankene og drømmene løses opp i lufta.

Gode mål har en egen struktur, som kan hjelpe til som huskeliste. De er rett og slett SMARTe:

S Målene er Spesifikke: Formuler målet så spesifikt og positivt som mulig.

M Målene er Målbare: Det må være mulig å vite når målet er nådd.

A Attraktive: Målet må oppleves motiverende – slik at det er gøy og inspirerende å jobbe med.

R Realistiske: Det er viktig at målet oppleves realistisk – ellers virker det ikke motiverende.

T Tidsbestemte: En tidsfrist for måloppnåelse, og gjerne delmål/milepæler underveis i året virker disiplinerende på gjennomføring og innsats.

En gruppe mennesker som lager kloke beslutninger, sitter rundt et bord og ser på en bærbar PC.
Hvilke mål trenger bedriften?

Det er helt opp til den enkelte bedrift selvfølgelig. For mange og detaljerte mål kan være vanskelig å følge opp, men går dere  for overordnede og rundt formulerte mål, er de ikke alltid retningsgivende nok.

Økonomiske mål – Det er viktig for en bedrift å sette seg økonomiske mål. Evaluere og justere underveis i året.

Produksjonsmål: Hvor mye skal dere produsere og skape i år?

Strategiske mål: Endringer i organisering, oppkjøp, eierskap osv.

Mål for arbeidsmiljø: Sykefravær og nærvær, deltakelse osv.

Mål for kundetilfredshet, Innovasjon, synlighet, markedsposisjon – her er det bare å velge.

Tre viktige steg for å lage en god plan for 2024:

1.     Evaluere:

Hvordan er situasjonen pr nå for din bedrift? Hvordan ble det økonomiske resultatet for 2023? Nådde dere målene? Hvorfor – hvorfor ikke?

2.     Visualisere:

Hva ønsker du skal skje i 2024? Ta på deg framtidsbrillene og se framover til desember, og visualiser hvordan situasjonen er – ved det beste mulige resultat. Drøm til det kiler i magen og målet står for deg som levende bilder. Det er dette de store idrettsutøverne gjør – de visualiserer målstreken. Vær en toppbedriftsleder!

3.     Involvere:
Formidle SMARTe mål og visjoner til medarbeiderne dine, og lag en plan med tiltak og handlinger som fører bedriften til nye høyder!

Ønsker du hjelp til å finne ut av og formulere hvilke mål bedriften skal styre etter i 2024? Ta kontakt med oss i Fossekall AS. Vi kan å stille de gode spørsmålene om forretningsutvikling, økonomi, strategi og veivalg. 

Gode mål har en egen struktur, som kan hjelpe til som huskeliste. De er rett og slett SMARTe:

S Målene er Spesifikke: Formuler målet så spesifikt og positivt som mulig. Eksempel: Selskapet skal omsette for 15 millioner og ha et overskudd på 4 %.

M Målene er Målbare: Det må være mulig å vite når målet er nådd. Et mål kan for eksempel være: I 2024 selger vi 15 kurs og lager 45 poster på Instagram, for 5.000 følgere.

A Attraktive: Målet må oppleves motiverende – slik at det er gøy og inspirerende å jobbe med. Et eksempel kan være at en økt omsetning gir mulighet for å ansette flere.

R Realistiske: Det er viktig at målet oppleves realistisk – ellers blir det bare en vits. Hva som oppleves realistisk er gjerne ulikt, og her kan det hende at pessimistene trenger å strekke seg litt. Har man kommet «i skade» for å sette for lave mål, er det alltid mulig å justere opp i løpet av året.

T Tidsbestemte: En tidsfrist for måloppnåelse, og gjerne delmål/milepæler underveis i året virker disiplinerende på gjennomføring og innsats. 

Fossekall løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg videre.

FLERE NYHETER

En gruppe mennesker i et klasserom rekker opp hendene som svar på en presentasjon.
Hvem du er og hvor du skal

I rådgiverbransjen er det lett å fokusere på vekstambisjoner og målbare resultat. Målene vi setter oss skal gjerne være både spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og

Les mer