En person sjekker bakspeilet på en bil mens han kjører.
Skreddersy din egen årsberetning
Hva skjedde egentlig i 2023? Nådde vi målene vi satte oss? Hvilke gjennombrudd oppnådde vi? Og hva var vi egentlig opptatt av i januar for ett år siden?
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

De formelle kravene til årsberetning

Årsberetningen er årsrapportens skriftlige del, og som kommer som tillegg til årsregnskapet:  

«I henhold til § 3-3a i regnskapsloven skal årsberetningen minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og dets stilling, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor.»

Kilde: Norsk regnskapsstiftelse

Kravet til årsberetning for små foretak ble fjernet med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.

 

«Regnskapsloven § 1-6 og § 1-5 definerer henholdsvis små og store foretak, men det er bare definisjonen av små foretak som er direkte knyttet til foretakets størrelse. Som små foretak regnes etter regnskapsloven § 1-6 første ledd, regnskapspliktige som ikke er store foretak etter § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 1. salgsinntekt: 70 millioner kroner 2. balansesum: 35 millioner kroner 3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk» 

Kilde: Regjeringen

For mange selskaper var dette en befrielse i form av én lovpålagt oppgave mindre, men har vi også mistet noe på veien?

Et par nyter kaffe på et koselig kjøkken.

Ved årets slutt har vi mye å se tilbake på og være stolte av, men det er lenge siden januar, og det er allerede mange av disse små og store seierne vi har glemt.  

Verdien av en fot i bakken

Vi starter året friskt med alt fra nyttårsforsetter til konkrete mål, og krydrer dette gjerne med kick off-inspirerte aktiviteter. Nå skal ermene brettes opp og det vi ikke rakk i fjor, er det enda ikke for seint å ta tak i.  

Ganske snart fanges vi av hverdag, leveranser og lederutfordringer, og arbeidsdagen består av å løse de oppgavene vi har nærmest nesetippen og som krever handling.

Ved årets slutt har vi mye å se tilbake på og være stolte av, men det er lenge siden januar, og det er allerede mange av disse små og store seierne vi har glemt.  

Det er her en tilpasset årsrapport for akkurat din virksomhet kan være et nyttig verktøy, for bedriften, styret og de ansatte, men også for eksisterende og potensielt nye kunder.

Hva har dere å vise fram?

To menn med hjelme håndhilser på en fabrikk, symboliserer et profesjonelt samarbeid mellom en veileder og en ansatt.

Din egne skreddersydde årsberetning er et kapittel i historien om din bedrift. Den forteller noe om hvem dere er, hva dere brenner for og hvor dere vil.

Skreddersy din egen årsberetning

Der de formelle kravene til årsberetningen har fokus på dokumentasjon og risikovurdering, kan din egen årsberetning flytte oppmerksomheten over på strategi, veivalg og måloppnåelse:

Hvilke mål satte dere i januar i fjor, og hvordan gikk det med måloppnåelsen gjennom året?

 • Tok dere noen aktive veivalg dette året, og hvordan har de slått ut? 
 • Har dere åpnet en ny avdeling, eller endret på produkt- og tjenestesammensetning?
 • Har dere investert i nytt utstyr, og kan dokumentere en mer bærekraftig produksjon?
 • Fikk dere en bærekraftsertifisering i fjor?
 • Har dere landet en spennende kontrakt i 2023 som dere kan fortelle om?
 • Hva med nyansettelser eller ny kompetanse? Hva har dette tilført bedriften?
 • Har dere skiftet profil og fått på plass ny hjemmeside?
 • Har dere inngått samarbeid med en annen bedrift?
 • Kanskje har dere fått en flott tilbakemelding fra en kunde eller svært gode score på service eller kvalitet i fjorårets markedsundersøkelse?
 • Er lønnsomheten på tur i rett retning?
 • Har dere bilder som kan underbygge historiene dere har å fortelle?
ÅRSBERETNING SOM HISTORIEFORTELLING

Din egne skreddersydde årsberetning er et kapittel i historien om din bedrift. Den forteller noe om hvem dere er, hva dere brenner for og hvor dere vil.

Den sier også noe om hva dere har å formidle, og hvorfor dere er verdt å satse på, for kunder, ansatte og investorer. Det handler om omdømmebygging, og investering i egen framtid.

I tillegg vil du som leder oppdage mens du setter alt dette i system, at selv om fjoråret til tider var kavete, og du innimellom følte at du ikke strakk til, så er lista over hva dere har skapt i fellesskap, lengre en du tror.

Lykke til! (Og skulle du trenge litt hjelp på vegen, bistår vi gjerne 😊).

Tre forretningsfolk som utmerker seg ved Customer Centricity Program (ECC) som står på en sti i en park.

Fossekall løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg videre.

FLERE NYHETER