En kvinne i et grønt superheltkostyme med kappe og maske står selvsikkert i en kontorsetting og spør «Hva er din superkraft?
Hva er din superkraft?
Hvorfor er det slik at noen mennesker tåler de utroligste påkjenninger og motgang, mens andre ser ut til å ramle sammen ved det minste vindpust?
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

«Min superkraft er at jeg er i stand til å trykke på restart-knappen.» Han som sier dette er en godt voksen mann, han leder en bedrift som har møtt motgang, og jeg vet han har hatt store belastninger også i sitt private liv.

Han smiler bredt til meg og fortsetter; «Uansett hvor vanskelig og krevende gårsdagen var, klarer jeg likevel å starte hver dag med blanke ark.»

En kvinne som kaster en superheltskygge på en betongvegg mens hun ser mot det fjerne, og grubler på «Hva er din superkraft?

Noen bedrifter tåler motgang

Det samme spørsmålet kan vi stille i forhold til både organisasjoner og team. Noen bedrifter tåler motgang og er i stand til å endre seg i takt med endrede rammebetingelser, mens andre ser ut til å ha større problemer. Internt i organisasjoner er det mer vanlig enn uvanlig at ulike team eller avdelinger har ulik resiliens, altså kraft og evne til å tåle endring og motgang.

Lederens superkraft

Vi kan snakke om personlig resiliens, om team-resiliens og om organisatorisk resiliens. Det er flere sider av samme sak. Vi kan jobbe med organisasjonskultur, lederskap og kunnskapsdeling. Gjøre øvelser for å bygge psykologisk trygghet i team, øve opp mestringstillit og lære av feil vi gjør.

Men en ting trumfer det meste, særlig i små bedrifter, og det er lederens egen superkraft. Å være leder i en liten bedrift betyr at man kanskje er helt alene om ansvar og oppgaver på ledernivå. Derfor er det viktig å være klar over egne superkrefter, og også hvor vi kan trenge påfyll av nødvendig kraft.

Kvinne i rosa topp presenterer med lysbilde i bakgrunnen under et møte med tittelen "Hva er din superkraft?

Finn din superkraft

Nylig startet jeg et foredrag om resiliens med å si til deltakerne, som var bedriftsledere i helt ulike små bedrifter:

– Det er DU som er bedriftens superkraft! Og så ba jeg dem fortelle naboen om egen superkraft.

Vi gikk runden rundt bordet, og deltakerne delte sine superkrefter. Det ble nevnt egenskaper som positiv holdning, optimisme, klokkertro på eget produkt, evne til å være løsningsorientert, kunne snu en negativ situasjon til en mulighet, og mot til å handle i tide. Det ble en herlig deling av fantastiske superkrefter som er svært nyttige!

Så hva er din superkraft? Hva er din strategi for å overkomme utfordringer og drive bedriften videre på tross av uventet motgang og rammebetingelser som endrer seg?

Kanskje verdt å bruke litt tid til å reflektere over hva som er din superkraft?

Vi i Fossekall AS bistår bedrifter og deg som bedriftsleder med å bygge resiliens på alle nivåer.

#organisatorisk resiliens #resiliens #persolog

Fossekall løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg videre.

FLERE NYHETER