FOSSEKALL MERKEVARESTRATEGI 2023

Hovedmålsetting i merkevarestrategien er å bygge en sterkere og tydeligere avsender og identitet, samt fremstå mer målrettet i den digitale kommunikasjonen og markedsføringen. 

LOGO

Logoen er vår viktigste identitetsmarkør og skal brukes på alle kommunikasjonsplattformer.

Logen skal symbolisere både det tradisjonelle og fremtiden som et fremoverlent og nyskapende konsern.

Elgen er med som et viktig symbol for å understøtte lokal tilhørighet, tradisjon og historisk sus.

 

Produktlogo

Produktlogoer brukes i print, fysisk og på lokasjon, ikke direkte som avsender i markedsføring.

Hovedfarger

Hovedfargen til Elgstua følger Thon sine farger; rød og blå. Når hovedlogoen brukes alene, enten i svart eller hvit font, legges den på med bakgrunnsfarge rød, svart eller hvit. Logoen kan også legges på bildebakgrunn.

Fargestrategien er dynamisk og tilpasses kontekst og flate for best mulig opplevelse. Kun tre virksomhetsområder har sin egen farge; Favn, Central Scene og Jafs. Resten av virksomheten bruker hovedfargene.

RØD

HEX: #A72322
RGB: 167, 35, 34

CMYK: 24, 100, 100, 22

SVART

HEX: #090909
RGB: 9, 9, 9
CMYK: 84, 73, 62, 92

BLÅ / FAVN

HEX: #2D4C63
RGB: 45, 76, 99
CMYK: 86, 60, 39, 31

HVIT

HEX: #ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0

Hovedfarger

Hovedfargen til Elgstua følger Thon sine farger; rød og blå. Når hovedlogoen brukes alene, enten i svart eller hvit font, legges den på med bakgrunnsfarge rød, svart eller hvit. Logoen kan også legges på bildebakgrunn.

Fargestrategien er dynamisk og tilpasses kontekst og flate for best mulig opplevelse. Kun tre virksomhetsområder har sin egen farge; Favn, Central Scene og Jafs. Resten av virksomheten bruker hovedfargene.

Støtte- og bakgrunnsfarger

CENTRAL SCENE

HEX: #CC8A0A
RGB: 204, 138, 10
CMYK: 17, 45, 100, 27

GRÅ BAKGRUNN

HEX: #F8F8F8
RGB: 248, 248, 248
CMYK: 3, 2, 3, 0

JAFS

HEX: #259c07
RGB: 37, 156, 7
CMYK: 80, 6, 100, 1

MØRK BAKGRUNN

HEX: #292929
RGB: 41, 41, 41
CMYK: 71, 65,64,67

Støtte- og bakgrunnsfarger

Typografi

Typografi er stemmen til den grafiske identiteten. Den skal forsterke helheten og bygge bro mellom merkevare og budskap.

Vår merkevarefont er Barlow Semibold, light og Italic light. Den er nøytral, men har en tidløs eleganse og høy kvalitet, samt at det tar seg fint ut både på skjerm og papir.

På web holder vi oss til linjeavstand 1,2. Fontstørrelse brødtekst: 18px

Barlow light

Barlow Semibold

Barlow Italic

Typografi

Typografi er stemmen til den grafiske identiteten. Den skal forsterke helheten og bygge bro mellom merkevare og budskap.

Vår merkevarefont er Barlow Semibold, light og Italic light. Den er nøytral, men har en tidløs eleganse og høy kvalitet, samt at det tar seg fint ut både på skjerm og papir.

På web holder vi oss til linjeavstand 1,2. Fontstørrelse brødtekst: 18px

Grafiske elementer

Elgen kan kan stå alene, eller brukes sammen med produktlogo i hvit på rød eller blå bakgrunn.

Rød strek kan brukes som grafisk element i materiell for å underbygge identiteten og skape gjenkjenning.

Grafiske elementer

Elgen kan kan stå alene, eller brukes sammen med produktlogo i hvit på rød eller blå bakgrunn.

Rød strek kan brukes som grafisk element i materiell for å underbygge identiteten og skape gjenkjenning.

Bildebruk

Forståelsen av hva slags bilder man skal bruke er viktig. Det ledende spørsmålet bår være «Hva slags følelser vekker jeg med dette bildet?» og «Hos hvem skal jeg vekke disse følelsene?» (målgruppe)

Eksempel:
Et restaurantbesøk assosieres med sosialt samvær ikke nødvendigvis maten.

 1. Bruk alltid norske bilder
 2. Bruk bilder fra egne arenaer om mulig
 3. Bruk mennesker der det er mulig (unntatt hotellrom)
 4. Ved bruk av stock bilder, velg vanlige mennesker
 5. Bruk bilder som representerer riktig målgruppe 
 6. Velg glade og positive bilder
 7. Aldri avbilde alkohol ifbm. digital annonsering

Bildebruk

Forståelsen av hva slags bilder man skal bruke er viktig. Det ledende spørsmålet bår være «Hva slags følelser vekker jeg med dette bildet?» og «Hos hvem skal jeg vekke disse følelsene?» (målgruppe)

Eksempel:
Et restaurantbesøk assosieres med sosialt samvær ikke nødvendigvis maten.

 1. Bruk alltid norske bilder
 2. Bruk bilder fra egne arenaer om mulig
 3. Bruk mennesker der det er mulig (unntatt hotellrom)
 4. Ved bruk av stock bilder, velg vanlige mennesker
 5. Bruk bilder som representerer riktig målgruppe 
 6. Velg glade og positive bilder
 7. Aldri avbilde alkohol ifbm. digital annonsering

Kommunikasjonskonsept

Vår kommunikasjon skal være kort, kondensert og med tydelig og klar oppbygning:

 • Avsender i bunnen inkludert elgen til venstre
 • Overskrift i én kort setning, gjerne med en oppfordring eller spørsmål
 • Budskap i én eller to korte, presise og enkle setninger 
 • Bakgrunn er ensfarget med små, produktspesifikke fargeelementer
 • Bilde skal være troverdig men annerledes og ha en snert eller glimt i øyet for å fange oppmerksomhet 

Konseptoppbygging

Kommunikasjonskonsept

Vår kommunikasjon skal være kort, kondensert og med tydelig og klar oppbygning:

 • Avsender i bunnen inkludert elgen til venstre
 • Overskrift i én kort setning, gjerne med en oppfordring eller spørsmål
 • Budskap i én eller to korte, presise og enkle setninger 
 • Bakgrunn er ensfarget med små, produktspesifikke fargeelementer
 • Bilde skal være troverdig men annerledes og ha en snert eller glimt i øyet for å fange oppmerksomhet 

Konseptoppbygging

Konsept Catering

Konsept Catering

Konsept Catering

Konsept Jafs

ANIMASJON

Animasjoner til bruk i video og annen digital annonsering brukes med masking og subtile bevegelser hvis formål kun er å rette oppmerksomheten mot seg. 

PRODUKTKONSEPT

Konferanse og møter

Våre fordeler og styrker er at vi kan tilby personlig preg med ett kontaktpunkt for kunden. Vi tilbyr en høy grad av skreddersøm.

Hoteller her en sosial og inkluderende profil  som er gode på sosiale arenaer som feks restauranter, quiz, bar, nattklubb og vinsmaking. 

Vi skal fokusere på lokale råvarer og at vi har vilt på menyen.

Husk at annonsen ikke nødvendigvis reflekterer dette. Annonsen sin oppgave er å få oppmerksomhet og skaffe trafikk til nettsiden.

Catering

Våre fordeler og styrker er at vi kan tilby både kokk, servitør og dekketøy sammen med en utpreget tradisjonsrik meny. Vi tilpasser mat og meny til ulike anledninger, ønsker og behov.

Vi skal fokusere på lokale råvarer og at vi har vilt på menyen.

Husk at annonsen ikke nødvendigvis reflekterer dette. Annonsen sin oppgave er å få oppmerksomhet og skaffe trafikk til nettsiden.

Selskap

Våre fordeler og styrker er at vi har lang er faring og fasiliteter som gjøre alle typer selskap og jubileer. 

Vi skal lage annonser som stemmer med hvilke sesonger som gjelder; bryllup, konfirmasjon, jul etc.  

Vi skal fokusere på lokale råvarer og at vi har vilt på menyen.

Husk at annonsen ikke nødvendigvis reflekterer dette. Annonsen sin oppgave er å få oppmerksomhet og skaffe trafikk til nettsiden.

Event / Arrangement

Når vi skal annonsere for enkeltstående eller faste events. Skal vi bruke opparbeidede målgrupper (kundedata). Vi skal i så stor grad som mulig bruke video / musikk fra artistene. 

Viktig å få frem dato og at TicketCo står bak billettsalget.  

PRODUKTKONSEPT

Konferanse og møter

Våre fordeler og styrker er at vi kan tilby personlig preg med ett kontaktpunkt for kunden. Vi tilbyr en høy grad av skreddersøm.

Hoteller her en sosial og inkluderende profil  som er gode på sosiale arenaer som feks restauranter, quiz, bar, nattklubb og vinsmaking. 

Vi skal fokusere på lokale råvarer og at vi har vilt på menyen.

Husk at annonsen ikke nødvendigvis reflekterer dette. Annonsen sin oppgave er å få oppmerksomhet og skaffe trafikk til nettsiden.

Catering

Våre fordeler og styrker er at vi kan tilby både kokk, servitør og dekketøy sammen med en utpreget tradisjonsrik meny. Vi tilpasser mat og meny til ulike anledninger, ønsker og behov.

Vi skal fokusere på lokale råvarer og at vi har vilt på menyen.

Husk at annonsen ikke nødvendigvis reflekterer dette. Annonsen sin oppgave er å få oppmerksomhet og skaffe trafikk til nettsiden.

Selskap

Våre fordeler og styrker er at vi har lang er faring og fasiliteter som gjøre alle typer selskap og jubileer. 

Vi skal lage annonser som stemmer med hvilke sesonger som gjelder; bryllup, konfirmasjon, jul etc.  

Vi skal fokusere på lokale råvarer og at vi har vilt på menyen.

Husk at annonsen ikke nødvendigvis reflekterer dette. Annonsen sin oppgave er å få oppmerksomhet og skaffe trafikk til nettsiden.

Event / Arrangement

Når vi skal annonsere for enkeltstående eller faste events. Skal vi bruke opparbeidede målgrupper (kundedata). Vi skal i så stor grad som mulig bruke video / musikk fra artistene. 

Viktig å få frem dato og at TicketCo står bak billettsalget.  

Kontakt oss

CoreCom Digitalbyrå AS
corecom.tv
Brugata 72, 2321 Hamar
Elgstua kundeportal

ANDERS DAHL ERIKSEN
KUNDEKONTAKT
anders@corecom.tv
40 82 96 66

THOMAS PEDERSEN
KUNDEKONTAKT
thomas@corecom.tv
95 12 30 19