NÆRINGSLIVSUTVIKLING

Prosesser og programmer

Har du et ønske om å bli en mer utviklings- og innovasjonsorientert bedrift som legger vekt på kontinuerlige forbedringer? Vil du sette bærekraft på dagsorden internt og eksternt?

Fossekall er sertifisert i en rekke prosesser og bedriftsprogrammer. Noen av dem er utviklet og støttet av det offentlige .

Utfordringen for mange små og mellomstore bedrifter er å ivareta balansen mellom kortsiktig drift og langsiktig utvikling og innovasjon.

Som bedriftsleder kan du fort bli fanget i daglig drift, der arbeidsoppgavene står i kø.

Vi har sertifiserte prosjekt- og prosessledere i programmer som følger bedrifter og andre virksomheter over tid, og der målet er å skape varig endring knyttet til målene deltakerne setter seg.

Prosesser og programmer

OFFENTLIGE PROGRAMMER

Strategi og ledelse

Som mangeårig prosjektleder for  bedriftsprogrammer i regi av Innovasjon Norge, er det utrolig morsomt å se hvordan deltakerbedriftene tar viktige strategiske grep og oppnår gode resultater.

– Vigdis Myhre Næsseth

FRAM

FRAM er Innovasjon Norges strategi- og lederutviklingsprogram. FRAM tar for seg sentrale områder for en bedrift som ønsker vekst og utvikling, blant annet ledelse, organisasjon og endring, innovasjon, økonomi og markedsarbeid.

SMB UTVIKLING

Innovasjon Norge har utviklet dette verktøyet hovedsakelig til bruk i omstillingsområder. Verktøyet omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for innovasjons- og utviklingsprosjekter i lokale bedrifter.

MERKUR

Merkur er et distriktutviklings-program for små dagligvarebutikker, eid av Distriktssenteret. Vi jobber aktivt med 75 nærbutikker i Innlandet – hvor fokus er butikkutvikling, lønnsomhet, lokalsamfunnsutvikling og kompetanseutvikling.

BEDRIFTSNETTVERK

Innovasjon Norge tilrettelegger for bedrifter som ønsker å jobbe og kollaborere tettere sammen. Ser du et behov for å vurdere om det er grunnlag for å etablere et bedriftsnettverk i din bransje eller næring?

Utvikling av lokale bedrifter

Den lokale matvarebutikken er hjertet i mange bygdesamfunn, og gjennom MERKUR-programmet kan vi bidra til lønnsom drift og innovative løsninger for disse butikkene.

– Vigdis Myhre Næsseth

Kundeopplevelsen

En kundesentrisk organisasjon setter gjesten i førersetet. Gjennom The Excelling at Customer Centricity Programme (ECC), utviklet av HSMAI,  kan vi hjelpe deg med nettopp dette.

– Linda Merethe Ramberg

ECC

The Excelling at Customer Centricity Programme (ECC) gir bedriften verktøy for å utvikle internkultur der gode kunde- og brukeropplevelser er veiledende i alle ledd av organisasjonen, og hjelper bedriften å kvalitetssikre leveransen og sette kunden i sentrum.

THE FIVE BEHAVIORS

The Five Behaviors™ egner seg aller best for team som fungerer greit, men som ser et uutnyttet potensial i egen organisasjon. Dette utviklingsprogrammet passer både offentlig og privat sektor, og på ulike nivå i virksomheten.

Kontakt oss om bedrifts- og næringsprogrammer