top of page

Prosjektleder: Vigdis Myhre Næsseth

Merkur-programmet er et utviklingsprogram i regi av Distriktsenteret og eid av Kommunal og Moderniseringsdepartementet.


Det er små dagligvarebutikker i Distrikts-Norge som er målgruppen, hvor målet er å sikre folk i distriktene tilgang til en nærbutikk. Vi jobber aktivt med 75 nærbutikker i Innlandet – hvor fokus er butikkutvikling, lønnsomhet, lokalsamfunnsutvikling og kompetanseutvikling. Vi gjennomfører rådgivning, oppfølging, kompetanse- og utviklingsprogrammer samt inviterer til ulike fagkonferanser.

https://www.merkur-programmet.no/

46806792292_656bd8e7dc_o.png
bottom of page