NÆRINGSLIVSUTVIKLING

Bedriftsprogrammer

Har du et ønske om å bli en mer utviklings- og innovasjonsorientert bedrift eller komme i rett modus for kontinuerlige forbedringer? Fossekall er sertifisert i en rekke bedriftsprogrammer støttet av det offentlige.

Utfordringen for mange små og mellomstore bedrifter er å ivareta balansen mellom kortsiktig drift og langsiktig utvikling og innovasjon.

Virksomhetene kan fort bli fanget i daglig drift, der lederoppgavene står i kø.

Vi har sertifiserte prosjekt- og prosessledere i programmer som følger bedrifter og andre virksomheter over tid, og der målet er å skape varig endring knyttet til målene deltakerne setter seg.

Bedriftsprogrammer

OFFENTLIGE PROGRAMMER

Strategi og ledelse

Som mangeårig prosjektleder for  bedriftsprogrammer i regi av Innovasjon Norge, er det utrolig morsomt å se hvordan deltakerbedriftene tar viktige strategiske grep og oppnår gode resultater.

– Vigdis Myhre Næsseth

FRAM

FRAM er Innovasjon Norges strategi- og lederutviklingsprogram. FRAM tar for seg sentrale områder for en bedrift som ønsker vekst og utvikling, blant annet ledelse, organisasjon og endring, innovasjon, økonomi og markedsarbeid.

SMB-UTVIKLING

Innovasjon Norge har utviklet dette verktøyet hovedsakelig til bruk i omstillingsområder. Verktøyet omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for innovasjons- og utviklingsprosjekter i lokale bedrifter.

MERKUR

Merkur er et distriktutviklings-program for små dagligvarebutikker, eid av Distriktssenteret. Vi jobber aktivt med 75 nærbutikker i Innlandet – hvor fokus er butikkutvikling, lønnsomhet, lokalsamfunnsutvikling og kompetanseutvikling.

BEDRIFTSNETTVERK

Innovasjon Norge tilrettelegger for bedrifter som ønsker å jobbe og kollaborere tettere sammen. Ser du et behov for å vurdere om det er grunnlag for å etablere et bedriftsnettverk i din bransje eller næring?

Utvikling av lokale bedrifter

Den lokale matvarebutikken er hjertet i mange bygdesamfunn, og gjennom MERKUR-programmet kan vi bidra til lønnsom drift og innovative løsninger for disse butikkene.

– Vigdis Myhre Næsseth

Kundeopplevelsen

En kundesentrisk organisasjon setter gjesten i førersetet. Gjennom The Excelling at Customer Centricity Programme (ECC), utviklet av HSMAI,  kan vi hjelpe deg med nettopp dette.

– Linda Merethe Ramberg

ECC

The Excelling at Customer Centricity Programme (ECC) gir bedriften verktøy for å utvikle internkultur der gode kunde- og brukeropplevelser er veiledende i alle ledd av organisasjonen, og hjelper bedriften å kvalitetssikre leveransen og sette kunden i sentrum.

THE FIVE BEHAVIORS

The Five Behaviors™ egner seg aller best for team som fungerer greit, men som ser et uutnyttet potensial i egen organisasjon. Dette utviklingsprogrammet passer både offentlig og privat sektor, og på ulike nivå i virksomheten.

Kontakt oss om bedrifts- og næringsprogrammer