top of page
money-2724241_1920_edited.jpg

Bedrifts- og næringsprogrammer

Har du et ønske om å bli en mer utviklings- og innovasjonsorientert bedrift eller komme i rett modus for kontinuerlige forbedringer? Se våre program!

Våre prosesser skal identifisere gode og mulige utviklingstiltak, analysere inntektsstrømmer og optimalisere produkt- og tjenesteporteføljen. Fossekall gjør deg i stand til å foreta de riktige prioriteringene for økt lønnsomhet, vekst og bunnlinjestyrke. I våre prosesser harmoneres forretningsutvikling med reell gjennomføringskraft.


Utfordringen for mange små- og mellomstore bedrifter er å ivareta balansen mellom kortsiktig drift og langsiktig utvikling – og innovasjon. Virksomhetene blir i stor grad fanget i den daglige driften, og oppgavene blir mange for ledelsen. FOSSEKALL bistår deg med å se på bedriften i nytt lys og har gode prosesser for å gjenvinne balansen.


Skal vi skreddersy et vekstprogram for deg?

FOSSEKALL er sertifisert for Innovasjon Norges FRAM-programmer og har ledet ca. 200 bedrifter gjennom 25 år til økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft. Vi produserer skreddersydde vekstprogrammer med regionale nedslagsfelt hvor fokus er økt lønnsomhet for et samlet regionalt- eller lokalt næringsliv.

London Abstract

FRAM

Prosjektleder: Vigdis Myhre Næsseth

FRAM er Innovasjon Norges strategi- og lederutviklingsprogram. FRAM tar for seg sentrale områder for en bedrift som ønsker vekst og utvikling, blant annet ledelse, organisasjon og endring, innovasjon, økonomi og markedsarbeid.

Merkur

Prosjektleder: Vigdis Myhre Næsseth

Merkur er et distriktutviklingsprogram for små dagligvarebutikker, eid av Distriktssenteret. Vi jobber aktivt med 75 nærbutikker i Innlandet – hvor fokus er butikkutvikling, lønnsomhet, lokalsamfunnsutvikling og kompetanseutvikling.

SMB-utvikling

Prosjektleder: Vigdis Myhre Næsseth

Innovasjon Norge har utviklet dette verktøyet hovedsakelig til bruk i omstillingsområder. Verktøyet omfatter rådgivningstjenester og hjelp til utarbeidelse av prosjektplaner for innovasjons- og utviklingsprosjekter i lokale bedrifter.

Bedriftsnettverk

Prosjektleder: Vigdis Myhre Næsseth

Innovasjon Norge tilrettelegger  for bedrifter som ønsker å jobbe tettere sammen. Ser du et behov for å vurdere om det er grunnlag for å etablere et bedriftsnettverk?

Mentor Connect

Det finnes en mentorordning, organisert via Innovasjon Norge og Connect Midt-Norge. Er bedriften din på vei ut i markedet og er basert på en unik forretningsidé? Få en mentor med riktig kompetanse og erfaring!

The Five Behaviors

The Five Behaviors™ er programmet for gode team som vil mer.

Vi har kjørt programmet The Five Behaviors™ som utviklingsprogram for ulike bransjer, i både offentlig og privat sektor, og på ulike nivå i virksomheten. Prosessen egner seg aller best for team som fungerer greit, men som ser et uutnyttet potensial i egen organisasjon.

ECC

Hva kundene sier om oss påvirker omdømme, merkevare og kundeatferd videre, og marginene for å trå feil blir stadig mindre. De som setter kundene i sentrum og bringer kundeopplevelsene inn i styrerommet, har et stort konkurransefortrinn uansett bransje.

Hvor ligger ansvaret for gode kundeopplevelser i din bedrift eller organisasjon? Og hvordan redder man seg inn dersom omdømmet har fått en knekk?

Bedriftsprogrammer: Services
bottom of page