bærekraftig forretningsutvikling

Våre tjenester

Vårt team av kompetente forretningsutviklere representerer en solid faglig bredde innenfor strategiarbeid og det som skal til for at du kan skape gode resultater, både når det gjelder markedsposisjonering, lønnsomhet, bærekraftige løsninger og det å være en attraktiv arbeidsplass. Her kan du lese mer om våre tjenester.

Vi avdekker muligheter og styrker virksomhetens gjennomføringskraft

Bedriftens strategi

En god forretningsstrategi skal være bærekraftig, den skal trygge fremtidig lønnsomhet, bidra til at dere fortsette å være en attraktiv arbeidsplass og til at dere tar bevisste, grønne valg.

– Vigdis Myhre Næsseth

Produkt- og markedsstrategi

Gjennom å forstå de behovene kundene dine har, kan vi hjelpe deg med å bygge sterke forbindelser og skape varige relasjoner. Sammen kan vi utvikle en tydelig og helhetlig markedsstrategi for din bedrift.
Strategi og veivalg

Vår påstand er at det er viktig å sette av tid til å tenke langsiktig og være i forkant av endringer i marked og trender, og at dette må skje samtidig som bedriften håndterer utfordringer knyttet til daglig drift. Vi hjelper deg i arbeidet med å rydde plass, skaffe nødvendig innsikt, gjøre strategiske veivalg og rigge organisasjonen for tiden som kommer.

Reiselivsutvikling

De som klarer å sette kundene i sentrum i alle sammenhenger, begeistre og ta ansvar, vil lede an i markedet. I praksis handler det om å kunne levere optimale, bærekraftige kundeopplevelser til hver enkelt kunde.


Kjøkkenledelse

Kjøkkenledelse og kjøkkenøkonomi er et lederkurs for kjøkkensjefer og drivere. Dette programmet er under utvikling, og vil blant annet ha med seg elementer fra trygg og tydelig ledelse, endringsledelse, kjøkkenøkonomi, matidentitet, meny og konseptutvikling.

Kundeopplevelsen i sentrum

Vi har erfaring fra arbeid med små gårdsperler og flotte fullservicehoteller, og tilbyr også  rådgiving knyttet til matidentitet, menyutvikling og kjøkkenlogistikk og -økonomi. 

Team- leder og organisasjonsutvikling

Å lede mennesker vil alltid by på overraskelser og nye utfordringer. Hva handler det som skjer, egentlig om? Har arbeidsmiljøet endret seg over tid? Og vet vi nok om faktorene som påvirker arbeidsmiljøet? Hva er lov og hva er lurt i de situasjonene vi står i som leder?

Det starter på toppen

Den gode kundeopplevelsen starter i styrerommet. Hvordan kundene opplever oss, handler om strategiske valg og prioriteringer, og evnen til å formidle verdigrunnlaget på en slik måte at alle som representerer virksomheten, lever disse verdiene i sine møter med kunden.

– Hedvig Rognerud 

Innsikt

Med innsikt mener vi grundig forståelse, og det å se sammenhenger man før ikke ha sett. Hos oss får du hjelp til å hente inn, sette sammen og analysere relevant informasjon, slik at du får tilstrekkelig og faktabasert innsikt til å kunne ta kloke valg for framtida. Vi stiller også spørsmål for å hjelpe deg og oss fram til en enda dypere forståelse av årsaksbilde og sammenhenger.

Digital markedsføring

Regelmessig analyse av trafikk på nettsiden og respons på markedsføringstiltak som annonsering i Google og SoMe bør måles i sanntid.

Dette gir god digital innsikt i kundenes demografi, deres preferanser, språk og vaner. Digitale tiltak kan måles med stor nøyaktighet.


Data alene er ikke innsikt

Uansett hvor store mengder data vi har rett foran oss, er vi like langt hvis vi ikke forstår det det bakenforliggende, og hvordan vi skal sette sammen og analysere den informasjonen vi har tilgang på.

– Kjetil Veen

Våre tjenester

Kontakt oss om våre tjenester