top of page

Våre tjenesteområder

Strategi og veivalg
 

En tydelig strategiprosess- og revisjon er bærekraftig ledelse i praksis.


Kontaktperson: Vigdis Myhre Næsseth

Kjernen i bedriften - sammenhengen mellom produkt og marked

Kontaktperson: Eli Kristine Saastad

Tydelig lederskap i samspill med godt fungerende team er en forutsetning for å skape gode resultat.

Kontaktperson: Hedvig Rognerud

Reiselivsutvikling

Vi hjelper deg å optimalisere kundeopplevelsen

Kontaktperson: Linda Merethe Ramberg

bottom of page