20210324_131509824_iOS_edited.jpg

Våre tjenesteområder

Vi overgår dine forventninger

En tydelig strategiprosess- og revisjon er bærekraftig ledelse i praksis


Strategi- og veivalgs - prosesser er et område som bedriftene ofte ikke prioriterer fordi de blir fanget av daglig drift. Vår påstand er at det må settes av tid til å tenke langsiktig samtidig som bedriften er opptatt av daglig drift og effektivisering. Vi vet at dette er lettere sagt enn gjort, og at ledelsen er klar over dette. Men vi drister oss til å si at bedriftene årlig bør bruke 30% av tilgjengelig tid til strategiske oppgaver og veivalgs-diskusjoner.

Kontaktperson: Vigdis Myhre Næsseth

Kjernen i bedriften - sammenhengen mellom produkt og marked

Markedsbehov kan endres over natten – eller endres over tid. Kunsten er til enhver tid å være i takt med markedet med eget produkt gjennom innsikt i kundebehov og utvikling av eksisterende eller nytt produkt. En god markedsstrategi skal steg for steg sikre at målene nås og gi retning for arbeidet om hvordan de skal nås. Sagt med enkle ord er kjernen i din forretningsmodell og grunnlaget for videre suksess, sammenhengen mellom det du skal tilby markedet og det markedet har behov for.

Kontaktperson: Eli Kristine Saastad

Tydelig lederskap i samspill med godt fungerende team er en forutsetning for å skape gode resultat.

Bevissthet rundt egen identitet som leder, og hvordan prioritere selvledelse i en hektisk hverdag er viktig enten vi snakker forretningsutvikling eller aktive bidrag til det grønne skiftet. Vi skaper bedre bedriftsprestasjoner gjennom menneskelig engasjement, erfaren prosessledelse og en unik verktøykasse tilpasset leder- og organisasjonsutvikling, coaching, kurs og foredrag.  

Kontaktperson: Hedvig Rognerud

Vi hjelper deg med å identifisere lønnsomme, digitale mulighetsrom.

Gjennom innsikt i teknologi og brukerbehov kan vi sammen utvikle digitale løsninger som forenkler arbeidshverdagen og samtidig skaper bærekraftig vekst og innovasjon. En tydelig digital strategi definerer retningen virksomheten bør ta for å oppnå nye konkurransefortrinn samt hva som skal til for å gjennomføre de nødvendige endringene for en bærekraftig utvikling.


Kontaktperson: Sissel Breda Rogne

Vi hjelper deg å optimalisere kundeopplevelsen


Fornøyde kunder er nøkkelen til sterke merkevarer og økt verdiskaping og lønnsomhet. Uavhengig om du er et hotell, destinasjonsselskap, handel-/ kulturbedrift eller kommune. Det handler om å skape en kundesentrisk organisasjon – sette gjesten i førersetet. I praksis handler det om å kunne levere optimale, bærekraftige kundeopplevelser til hver enkelt kunde. Til det kreves innsikt. Du må forstå kundene dine langs hele kundereisen for å levere det kundene vil ha.

Kontaktperson: Linda Merethe Ramberg