top of page

Strategi og veivalg

Er du sikker på hva ditt neste trekk skal være?

I Fossekall har vi jobbet med strategi- og veivalgs-prosesser i bedrifter i over 20 år. Samtidig er dette et område som bedriftene ofte ikke prioriterer fordi de blir fanget av daglig drift. Vår påstand er at det må settes av tid til å tenke langsiktig samtidig som bedriften er opptatt av daglig drift og effektivisering. Vi vet at dette er lettere sagt enn gjort, og at ledelsen er klar over dette. Men vi drister oss til å si at bedriftene årlig bør bruke 30% av tilgjengelig tid til strategiske oppgaver og veivalgs-diskusjoner.

 

Hvert år bør du som bedriftsleder sette av tid til en strategiprosess og strategirevisjon. Dette er bærekraftig ledelse i praksis. Bedriftens eiere, styre og ledelse må være trygge på hvor veien går videre, og at dere er på riktig spor. Slik blir prosessen kontinuerlig og en naturlig del av bedriftshverdagen. En forretningsstrategi skal også være bærekraftig, og det vil være bærekraftig i seg selv å jobbe kontinuerlig med dette for å trygge fremtidig lønnsomhet.

 

Vi tilpasser alltid våre arbeidsmodeller til den enkelte virksomhets behov og nivå. Fundamentet må være godt analysert, en felles forståelse for hvor vi står i dag kombinert med tanker om fremtidig utvikling. Det er basis i våre prosesser. Vi gjennomfører både korte og mer omfattende prosesser, og kan delta på hele eller deler av dette. Det er alltid mulig å dele opp en prosess i flere deler, slik at bedriften kan bidra med en del arbeid i forkant for en prosess. Sammen finner vi en god plan for gjennomføring av lønnsomme strategiprosesser!

 

Strategien må kunne gi svar på følgende:

 

  • Hvilken posisjonering har bedriften i dag og hvilken posisjon ønsker vi oss?

  • Hva er våre strategiske og bærekraftige vekstområder?

  • Hva er mulighetsrommet? Har vi nok kundeinnsikt til å kunne ta lønnsomme valg i strategiprosessen?

  • Evne til gjennomføring – er de nødvendige ressurser tilgjengelig?

  • Hvordan skal dette følges opp i praksis

Kontaktperson:

Vigdis Myhre Næsseth

Andre som jobber med strategi og veivalg:

Hedvig Rognerud

Linda Merethe Ramberg

hiring-1977803_1920.jpg

Vi stiller de riktige spørsmålene

bottom of page