top of page

Reiselivsutvikling

Vi hjelper deg å optimalisere kundeopplevelsen

 

Reiselivet er normalt sett verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme har vært i sterk vekst de siste årene. Folks søken etter genuine opplevelser blir ikke mindre i fremtiden, men det vil for mange bety girskifte og endret fokus. Kundene blir mer og mer verdi- og individorientert. De som klarer å sette kundene i sentrum i alle sammenhenger, begeistrer og tar ansvar, vil lede an. I praksis handler det om å kunne levere optimale, bærekraftige kundeopplevelser til hver enkelt kunde. Til det kreves innsikt. Du må forstå kundene dine langs hele kundereisen for å levere det kundene vil ha. Fornøyde kunder er nøkkelen til sterke merkevarer og økt verdiskaping og lønnsomhet. Uavhengig om du er et hotell, destinasjonsselskap, handel-/ kulturbedrift eller kommune. Det handler om å skape en kundesentrisk organisasjon – sette gjesten i førersetet. The Excelling at Customer Centricity Programme eller ‘Serviceløftet’ som vi kaller det på norsk er et bransjeuavhengig, internasjonalt program som eksempelvis kan hjelpe deg med nettopp dette.

 

Vi hjelper deg gjerne med å identifisere og tette gap og utvikle den beste strategien for virksomheten din ved å forstå hvor du er og hvor du skal. Sammen kan vi sørge for å definere de riktige kanalene for effektivt å nå ut til de riktige målgruppene dine med riktig pris.

 

Vi har erfaring fra arbeid med små gårdsperler til flotte fullservicehoteller. Vi jobber med bærekraftig destinasjonsutvikling, strategiprosesser, kundeinnsikt, markeds- og scenarioanalyser, produkt- og konseptutvikling, omdømmebygging og markedsposisjonering, pakketering, salg og distribusjon

 

Vi har mange gode verktøy å spille på i våre prosesser, og tilpasser form og metode etter behov.

 

Eksempler på typiske oppdrag for våre kunder:

  • Strategiutvikling og veivalgsprosesser

  • Markedsinnsikt og kundetilfredshetsmålinger

  • Utvikling av nye opplevelseskonsepter

  • Markedsstrategi og digital markedsføring

  • Optimalisering av kundeopplevelsen – vertskapsrollen og servicekultur

  • Destinasjonsutvikling og nettverkssamarbeid

Kontaktperson:

Linda Merethe Ramberg

Andre som også jobber med reiselivsutvikling:

Vigdis Myhre Næsseth

smartphone-571961_1280 (1).jpg

Bærekraftig reiselivsutvikling

bottom of page