Produkt- og markedsstrategi

Det er vanskelig å spå - spesielt om fremtiden

Ved inntreden i nye markeder, enten det dreier seg om nyetablering eller videreutvikling av eksisterende virksomhet, reises helt grunnleggende spørsmål som markedsstørrelse, kjøpevillighet, substitutter, konkurranseforhold og kanaler. 


I vårt arbeid med bedriftens forretningsmodell  har vi blant annet fokus på;

  • ​Segmentering, målgruppe- og behovsavklaring

  • Forbrukeradferd, preferanser og kundetilfredshet

  • Markedsposisjon

  • Planlegging nye produkter og tjenester 


Svarene vi finner bestemmer kvaliteten på inntektsbudsjettet ditt og vil være avgjørende for målrettet fremtidig markedsposisjon, markedsføring- og planlegging, investorvillighet og kapitalutvidelser. 

Kontaktperson:

Eli Kristine Saastad

Andre som jobber med produkt og marked:

Vigdis Myhre Næsseth

Sissel Breda Rogne

Linda Merethe Ramberg

 
 
IMG_7534_edited.jpg

Bærekraftig forretningsutvikling