En gruppe mennesker i et klasserom rekker opp hendene som svar på en presentasjon.
Hvem du er og hvor du skal
I rådgiverbransjen er det lett å fokusere på vekstambisjoner og målbare resultat. Målene vi setter oss skal gjerne være både spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemt (SMART).
Del på Facebook
Del på e-post
LinkedIn

Det er i tillegg viktig å ta en avsjekk på økologien (Er det bærekraftig og i tråd med de verdiene vi står for?), og at målet er beskrevet med positivt fortegn, og kan males og fargelegges til et framtidsbilde det virkelig frister å strekke seg mot. I coachutdanninga leder dette til samlebetegnelsen SMARTØF.

Men må vi virkelig levere på alt dette, hver gang?

En mand taler med en kvinne på kontoret.

Økologiske og målbare mål

Skulle vi valgt 2 av disse sju premissene som sentrale bærebjelker for gode og kloke valg, ville det vært Ø og M, eller økologiske og målbare mål.

Et økologisk mål tar hensyn til helheten i det du holder på med, og om det konkrete målet du er i ferd med å sette deg, er gjennomførbart uten å gå på bekostning av andre viktige verdier og prioriteringer.

Hvor mye koster det å gå for gull på et område, hvis det blir siste spikeren i kista på forholdet, og du for seint oppdager hva du over tid har prioritert bort?  

Hva hvis du har bygd opp en merkevare basert på lokale råvarer, og blir fersket på at du i en periode med stor pågang har importert råvarer for å dekke etterspørselen?

Å gå for et målbart resultat er viktig av mange grunner.  Det er kjekt å ha kontroll på retningen, vite om du har oppnådd de målene du har satt deg, og eventuelt årsaken til at turen ikke gikk helt som planlagt.  

Hvor var du på veg?  Brukte du nok tid på veivalgene? Klarte du å samle flokken? Og hadde du tilgang på de ressursene som trengtes underveis? Alt dette kan måles, evalueres og bidra til ny læring.

Så lenge du har kontroll på retningen og økologien i det du gjør, er de andre måleparameterne i SMARTØF støttefunksjoner du kan velge å bruke der du ser nytten av det. Både realismen i omfang og tidsbilde kan påvirkes av ytre faktorer, uten at du kommer ut av kurs eller mister grepet om det du tror på.

Det er litt som å bygge hus, du slurver ikke med grunnmuren for å få huset fortere ferdig.  

En kvinne holder en presentasjon for en gruppe mennesker.
Når iveren blir for stor

Selv rådgivere som har «hvem du er og hvor du skal» både i ryggmargen og som uttalt motto i møte med kunde, kan lett bli for ivrige når ønsket om å være til nytte, er stort. En slik påminning kom etter å ha stilt dette spørsmålet til en ny kunde: «Hvor er du og dere om 5 år, hvor langt har dere kommet da?»

Han smilte lurt og svarte: «Det vet jeg ikke, og ikke er det viktig heller. Her er jeg litt som snigelen til Olav H. Hauge».

Snigelen

Snigelen skrid yver vegen

med augo på stett.

Han gjev svarten

i farten

berre leidi er rett.

  •       Olav H. Hauge, Seljefløyta (2018)

 

Denne kunden ga svarten i farten, men verdigrunnlaget var på plass, og retningen hadde han kontroll på.

Fossekall løfter bedriftens samlede kompetanse og tar de som allerede har kommet langt, enda et steg lenger.

Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg videre.

FLERE NYHETER

En kvinne i et grønt superheltkostyme med kappe og maske står selvsikkert i en kontorsetting og spør «Hva er din superkraft?
Hva er din superkraft?

Hvorfor er det slik at noen mennesker tåler de utroligste påkjenninger og motgang, mens andre ser ut til å ramle sammen ved det minste vindpust?

Les mer