top of page

FRAM

Prosjektledere: Vigdis Myhre Næsseth

Vigdis M. Næsseth er kvalifisert prosjektleder gjennom Innovasjon Norge, og Fossekall har siden 2006 levert over 42 ulike FRAM-prosjekter. Programmene retter seg mot små og mellomstore bedrifter, og kan også være bransjefokuserte.


Det er Innovasjon Norge som initierer oppstarten av programmene, og vi har rollen med prosjektledelse og prosjektgjennomføring. FRAM er en prosess for strategiutvikling som oppleves veldig nyttig for alle våre bedrifter som deltar. Bedriftene får sin egen rådgiver i perioden, som strekker seg fra 1 – 1,5 år.


FRAM tar for seg sentrale områder for en bedrift som ønsker vekst og utvikling, blant annet

  • Ledelse, organisasjon og endring

  • Innovasjon

  • Økonomi

  • Markedsarbeid

last ned (1).png
bottom of page