Ragnhild Antonie Finden

Forretningsutvikler og DNCF coach organisasjon, team- og lederutvikling

Ragnhild møter deg med et glimt i øyet, åpne spørsmål, skarpe observasjoner og en fascinerende blanding av systematisk tilnærming og stor handlekraft.  Hennes ukuelige pågangsmot, kombinert med en evig jakt på ny kunnskap, skaper trygghet og gir gode resultater. 

En smilende kvinne i svart jakke og hvit skjorte, demonstrerer karismatisk tilstedeværelse.

Fagområder:

 • Organisasjonsutvikling
 • Coaching, enkeltvis og grupper
 • Forretnings- og teamutvikling
 • Kommunikasjon og samspill 

Ragnhild Finden i Fossekall

Ragnhild startet i Fossekall i august 2022.   Hennes lange organisasjonserfaring i store og mindre organisasjoner, og gründererfaring og drift av eget firma gjennom over 20 år, bidrar til at hun har erfart hvordan det er å stå i endring og utvikling.  
  
Ragnhild er opptatt av vekst og utvikling, og har en genuin tro på at vi mennesker kan og vil endre oss der vi ser at det er hensiktsmessig. Kunnskap og innsikt i egen og andres atferd skaper raushet og romslighet for at vi er ulike, samtidig som vi har det samme grunnleggende behov for å være en av gjengen.  
  
Ragnhild bruker humor og varme i jobben sin som forretningsutvikler, og ønsker sammen med oppdragsgiver å skreddersy prosesser som bidrar til å nå bedriftens og medarbeidernes mål.  
Hun bruker sin coach-kompetanse aktivt i samhandling med menneskene hun møter, og er alltid opptatt av at utviklingsprosesser skjer på en måte som passer de menneskene som hun jobber med.

Sertifiseringer:
 • Sertifisert coach fra Den norske Coach-forening
 • Sertifisert trener i Persolog personfaktormodell, og resiliens-verktøy for organisasjoner, team og personer.  
 • Fossekall AS
 • Kausvol kurs & coaching  
 • Kausvol gardsbarnehage AS, gründer og daglig leder 
 • Politisk rådgiver Hedmark fylkeskommune 
 • Erfaring fra læreryrket, stedsutvikling, organisasjonsarbeid og gårdsdrift
 • Styreerfaring fra Stange Energi, Vekstra Hedmarken, Hedemarken Brannvesen, PBL (Private barnehagers landsforbund) 
 • Styreerfaring fra et vidt spekter av landbrukets organisasjoner 
 • Deltatt i valgkomitearbeid på sentralt nivå i flere organisasjoner 
 • Politisk erfaring fra kommunestyre og fylkesting, samt på lokalplan, fylkesplan og sentralt i Senterpartiet. Ikke politisk aktiv lenger. 
 • Metaresource AS – NLP coach 
 • BI Norwegian Business School – Barnehageledelse 
 • Høgskolen i Rogaland – Nordisk grunnfag 
 • Høgskolen i Hedmark – Informasjon, kommunikasjon og service 

Kontakt Fossekall