top of page

Bedriftsnettverk

Prosjektleder:

Bedriftsnettverk er en ordning for SMB-bedrifter som ser nytteeffekt i å utvikle seg sammen med andre bedrifter i samme bransje hvor målet er økt vekst og verdiskaping. Samarbeidsområder kan f.eks. være markedsmuligheter og markedsarbeid, produktutvikling og andre verdiskapende områder som kan gi strategiske fordeler.

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/samarbeid-klynger-nettverk/bedriftsnettverk/

Ser du et behov for å vurdere om det er grunnlag for å etablere et bedriftsnettverk?

last ned (1).png
bottom of page