Bærekraftig business

Bærekraftig business handler om mye mer enn en håndfull fargerike sjablonger fra FNs hjemmeside i firmapresentasjonen. 

Virksomheter på Innlandet har gode muligheter til å posisjonere seg i utviklingen til et mer bærekraftig samfunn. Bærekraftig business ER lønnsomhet i sin faktiske konsekvens; jobber vi fremtidsrettet tjener det både bedriften og samfunnet.  

Kundenes forhold til bærekraft har i løpet av kort tid snudd fra å ha forventninger til bedriftenes bærekraftighet til nærmest en forutsetning om at bærekraftig drift må til fremover.

 

Myndighetene øker presset, næringslivskundene blir mer bevisste og privatpersoner gjør stadig smartere forbrukervalg, kildesorterer og velger «grønne transportløsninger». 

Forretningsutvikler Eli Saastad t.v. og Daglig leder / forretningsutvikler Vigdis Myhre Næsseth t.h.

FNs bærekraftsmål setter en felles standard for hva vi skal oppnå i det overordnede globale perspektivet. Stadig flere benytter nå disse for å sikre lønnsomhet ved å tilpasse konkurranseevnen sin til et stadig mer miljøbevisst samfunn slik at de driver i tråd med verdenssamfunnets mål.  

Fossekall har i over 30 år arbeidet med bærekraftig lønnsomhet og har utviklet en velfungerende metode som enkelt vitaliserer bedrifters strategier innen bærekraft. Gjennom kartlegging av trussel- og mulighetsbildet settes ambisjonene med ledelsen i spissen. Dernest følger koblingen mellom bærekraftsmål og de ulike deler av virksomheten som kan «innoveres» - for det er det sakene dreier seg om; «skal vi bli mer bærekraftig medfører det nødvendigvis en endring ut fra dagens situasjon», sier Eli K. Saastad og Vigdis Myhre Næsseth i Fossekall. Med bakgrunn i dette oppdages og gjennomføres fornuftige tiltak av alle ansatte i bedriften. Først da får man en reell gevinst som er vel forankret og sikret gjennomføringskraft. 

De fleste virksomheter kan gjøre en forskjell opp mot flere av de 17 bærekraftsmålene. Typisk handler det om å stoppe klimaendringene (nr. 13, spesielt som følge av CO2), helse (nr. 3), påvirkning av vannkvalitet (nr. 6), beskyttelse av liv på i vann og på land (nr. 14 og 15) og påvirkning av by og samfunn (nr. 11). Om bedriften har ressurser på avveie i form av materialer eller energi, kan et virkningsfullt bidrag være nye sirkulære prosesser og mer effektive produksjonsmetoder (nr. 12).  I et større bilde vurderes også om ansvar for mennesker i egen virksomhet, hos leverandører og samarbeidspartnere ivaretas i tråd med bærekraftsmålene. 

Vår bærekraftsmodell bidrar til at alle deler av virksomheten kan gi positive bidrag. Produksjonsprosesser og håndtering av materialer er åpenbare faktorer, men også hvordan kontakten med kunder foregår har innvirkning. Produktutvikling, forpakning, og leveringsmåte er sentrale områder for nytenkning. Det samme er smartere valg av råvarer, leverandører og samarbeidspartnere. Vår modell tar også høyde for at bedrifter som allerede har en miljøsertifisering har en enklere vei slik at alt godt grunnlagsarbeid tas inn og nyttiggjøres.  

 Mange bedriftsledere synes det kan være vanskelig å finne ut hvor de skal starte, hva som er tilstrekkelig og hvordan gjennomføringen skal foregå. I Fossekall er vi lidenskapelig opptatt av bærekraft, og våre modeller bidrar til å skape bedrifter som er en del av fremtidens løsning, - ikke problemet. 

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028