top of page

Arbeidsmiljøundersøkelse

Hvordan er arbeidsmiljøet i bedriften?

Regelmessige kartlegginger av arbeidsmiljøet gir en god pekepinn på hvordan det står til med helse, miljø, sikkerhet og trivsel i arbeidsmiljøet, og hvor det kan være nyttig å gjennomføre konkrete tiltak.

Våre rådgivere har nødvendig systematikk og kompetanse knyttet til selve arbeidsmiljøundersøkelsen, enten dere velger en skriftlig eller en samtalebasert løsning.


Sammen med kunde utarbeider vi et spørreskjema basert på organisatoriske, psykiske, fysiske, ergonomiske og /eller kjemiske forhold på arbeidsplassen, alt etter hva dere ønsker å få kartlagt. Vi bidrar også med orientering til ansatte i forkant, og gjennomfører individuelle samtaler der dette er en del av bestillingen. I alle faser forholder vi oss til GDPR i all håndtering av personopplysninger.


Funn i samtaler og/eller skriftlige besvarelser i arbeidsmiljøundersøkelsen munner ut i en anonymisert sluttrapport med analyser og forslag til tiltak. Skulle det dukke opp funn i arbeidsmiljøundersøkelsen som det er viktig å ta tak i, kan vi bidra med planlegging, prioritering og gjennomføring av tiltak på individ-, team- eller systemnivå for økt konkurransekraft og et mer bærekraftig arbeidsmiljø:

  • Organisatorisk gjennomgang

  • System for onboarding/introduksjon nyansatte

  • Kommunikasjon og samspill, internservice

  • Digitalisering

  • Coaching enkeltansatte

  • Teamutvikling

  • Mellomlederutvikling

  • Ledercoaching

  • Undervisning/opplæring

Kontakt:

Hedvig Rognerud

E-post: hedvig@fossekall.no

IMG_9294_edited_edited.jpg
bottom of page