SLIK JOBBER VI

  • NS3424 Tilstandsanalyser

  • NS3451 Bygningsdelstabellen

  • Vi ser på kategoriene 2-Bygning, 3-VVS,4- El-kraft, 5-Svakstrøm, 6-Andre anlegg og 7-Utendørs

 

Forvaltning, drift og vedlikehold blir enklere med en god tilstandsrapport!

Gjennomfør en tilstandsanalyse i sommer/høst og legg planen for neste års vedlikehold

Er du en av mange som sliter med at vedlikeholdet består av nødvendig brannslukning.

Ønsker du å få mest mulig ut av ressursene til vedlikehold. Da må vedlikeholdet planlegges på kort og lang sikt. Sommer/høst er riktig tid for gjennomføring av tilstandsanalyser for bygg.

 

Våre tilstandsanalyser er bygd opp etter NS3424 Tilstandsanalyser og NS3451 bygningsdelstabellen.

Våre analyser gjennomføres i tråd med Norsk Standard som nevnt over og omfatter en gjennomgang av:

2-Bygning

3-VVS

4-El-kraft

5-Svakstrøm

6-Andre anlegg

7-Utendørs.

Om bygget har tilstand som bilde til venstre som tilsynelatende ser bra ut, eller bilde i midten som tydelig har mangler, så har begge disse vedlikeholdsbehov som trenger å kartlegges, graderes og prioriteres i en tilstandsanalyse.

Rapporten er kortfattet og setter søkelys på tilstandsgrad og konsekvensgrad i tillegg til at den inneholder budsjettkostnader for anbefalte tiltak.

 

Tilstandsanalysene danner grunnlaget for et planlagt vedlikehold og en gjennomføring av analysearbeidet sommer/høst, danner grunnlaget for budsjetteringen, og detaljplaner for 2020 og de kommende perioder.

 

En tilstandsanalyse av et næringsbygg på 2 000 m2 – 3 000 m2 (f.eks; kontorbygg) vil koste i størrelsesorden 10 000,- til 13 000,- kroner pluss reisekostnader.

 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Tilstandsanalyse skjema.jpg
  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028