THORMOD ØFSTENG

Samarbeidspartner og rådgiver innen energi

 

 

Thormod Øfsteng har vært samarbeidspartner og jobbet som rådgiver for Fossekall AS siden 2004. 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 402 36 110

E-post: ing@ofsteng.no

 

Fagområde:

 • Energi rådgivning

 • Prosjektstyring

 • Undervisning elektro, energifag

 • Bygganalyser

 • Alternative energikilder

 

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Eget rådgivningskontor – Energi, alt.energikilder

 • De ansattes representant i styret, Gudbrandsdal Energi

 • Energirådgiver, Gudbrandsdal Energi

 • Verneleder, Gudbrandsdal Energi

 • Yrkesfaglig lærer i videregående skole

 • Tekn. sjef konstruksjonskontoret LK-NES

  
Utdannelse:

 • Elektroingeniør

 • Pedagogikk , Statens Yrkesped. høgskole

 • Elektromontør gr. L

 • Div. kurs innen energifaglige områder.

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028