top of page

The Five Behaviors

The Five Behaviors™ er programmet for gode team som vil mer. 


Vi har kjørt programmet The Five Behaviors™ som utviklingsprogram for ulike bransjer, i både offentlig og privat sektor, og på ulike nivå i virksomheten. Prosessen egner seg aller best for team som fungerer greit, men som ser et uutnyttet potensial i egen organisasjon.


Våre sertifiserte rådgivere følger ditt team i 6-9 måneder. Gjennom prosessen kombinerer vi gode programverktøy for kartlegging før og etter, med workshops basert på 5 suksesskriterier for velfungerende team:


Tillit til hverandres gode vilje
Teammedlemmer som ikke stoler på hverandre, føler heller ikke lojalitet. Tillitt bygges gjennom åpenhet, mot til å be om hjelp, tilby hjelp og be om unnskyldning hvis vi roter det til for en kollega. Grunnleggende tillit som fundament er vesentlig for all teamutvikling.


Produktive konflikter
Sunn friksjon skaper framdrift, og rydder vi ikke plass til å ta de viktige og konstruktive konfliktene rundt hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit, kan vi overse viktige hindringer og gode innspill.  


Forpliktelse
Forpliktelsen øker både med tilhørighetsfølelse og med innsikt, noe som gjør tillits- og konfliktfasen til viktige verktøy for en sterkere forpliktelse. 


Ansvarliggjøring
I denne fasen dukker et sentralt spørsmål opp til overflaten: «Hvorfor gjør vi ikke det vi ble enige om?» 


Mål
Her samler vi trådene fra tillit, konflikt, forpliktelse og ansvarliggjøring, og staker ut kursen videre. Vi går også gjennom etter-kartleggingen på slutten av prosessen, evaluerer utviklingen teamet har hatt og hva som blir viktig framover. 

Sitat kunde:
«The Five Behaviors ™ programmet har gjort oss bevisste på viktige faktorer som definerer 
et velfungerende team og hva vi må ha fokus på for å lykkes i det daglige. 
Dette har vært en nyttig prosess for oss alle.»


fb-social.png
bottom of page