top of page
IMG_9294_edited.jpg

Strategisk rådgivning

For leder og mellomleder

Trenger du noen å diskutere medgang og motgang med? En å sparre med når står overfor viktige valg, ting oppleves fastlåst, når du får en god idè eller lurer på om du har en?


– Ledelse kan være en ensom prosess og individuelle samtaler med rådgivning kan løse konkrete utfordringer og problemstillinger. Her skal du trygt kunne «lufte ut» og få respons.

Vi har erfarne rådgivere som bidrar til personlig vekst og utvikling i bedriftene. Vi er gode samtalepartnere som lytter, utfordrer og bidrar til å skape løsninger, oversikt og muligheter. Vi stiller de riktige spørsmålene så prosessen leder fremover. Ingen felles navlebeskuing, men noen som samtenker og medvirker, og utfordrer der det behøves. Du bestemmer omfang og mål for prosessen.

Slik gjør vi det:

Vi diskuterer hva som er problemstillingene, bestemmer mål og omfang for rådgivningen i oppstartsamtalen. Denne tar gjerne noe lenger tid enn de påfølgende vanlige timer (beregn ca 1,5 timer). Vi avtaler form og innhold i arbeidet, og forventninger om fremdrift. Noen velger oppfølging 1 time pr uke over noen uker, andre ønsker hyppigere samtaler – noen ønsker sjeldnere møter, men med konkrete punkter å jobbe med individuelt imellom møtene.

Her er eksempler på hva vi kan bidra med:

  • Diskutere medgang og motgang – eller når ting virker fastlåst

  • Være en sparringspartner – ledelse kan være en ensom prosess

  • Utvikling av egne ferdigheter som leder

  • Diskutere lønnsomhet, opp/nedbemanning, nye forretningsområder etc

  • Vi hjelper deg med å identifisere lønnsomme, digitale mulighetsrom

  • Generell rådgivning relatert til forretningsutvikling, produkt- og marked, ledelse

  • Ledelse i en digital tid – problemstillinger og løsning


Vi har 100% taushetsplikt selvsagt.

Dine strategiske rådgivere

IMG_9289.JPG

Eli Kristine Saastad

Forretningsutvikler

Eli har en coachingutdannelse hun setter i system med forretningsutvikling.

IMG_3499_edited.jpg

Sissel Breda Rogne

Digital forretningsutvikler

Sissel har bakgrunn som daglig leder og HR-ansvarlig. Hun har erfaring med å drive eget firma, og er opptatt av lederutvikling og digitale mulighetsrom.

bottom of page