SLIK JOBBER VI

 • Mål- og situasjonsanalyse

 • Produkt- og markedssegmentering

 • Vekststrategier

 • Kostnadsoptimalisering

 • Bærekraft i system

 • Lean Business Planning

Å SKAPE EN

SKALERBAR BEDRIFT

"Alle satser på fremtiden, men ikke alle kommer dit. Vi gir målene gjennomføringsevne og realitet".

Er du sikker på hva ditt neste trekk skal være?

Din langsiktige planlegging og dine strategivalg er det som gir målene dine størst mulig realitet. Å være konkurransedyktig handler om å være i kontinuerlig forbedring, og du må ha både filosofien og gode modeller nærmest under huden for å kunne levere stadige forbedrede resultater.  

 

FOSSEKALLs rådgivningsprosesser setter deg i stand til å ta valg basert på et godt analysert fundament, og vi leder deg gjennom strategiprosessen fra begynnelse til slutt. Gjennom arbeidet med ulike analyseverktøy, finner vi sammen fram til din bedrifts konkurransefortrinn og grunnlag for riktige veivalg.

Vet du:

 • Hvor skal du konkurrere?

 • Og med hvilke produkter/tjenester?

 • Hvilken vekst- og kostnadsstrategi skal du velge?

 • Hvilke ressurser du behøver for å levere?

 • Hvordan forretnings- og organisasjonsmodellen må optimaliseres?

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028