VI HJELPER DEG Å FINNE ORDNINGER SOM PASSER!

For gode prosjekter finnes det mange muligheter

De statlige organene Enova og Innovasjon Norge tilbyr ulike støtteordninger for omlegging til ny og mer miljøvennlig energibruk.

FOSSEKALL har igjennom en årrekke hatt rollen  som   programkoordinator for Enova og har god kjennskap til de enkelte programmene som kan gi deg støtte ved omlegging.

Innovasjon Norge organiserer støtte til bioenergiprosjekter gjennom Bioenergiprogrammet. Hovedmålgruppa for programmet er bønder og skogeiere som ønsker å bruke og levere lokalprodusert bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi.

Les mer om Bioenergiprogrammet

Generelt kan vi si at prosjekter som støttes må representere varig produksjon av ny fornybar energi eller energibesparelse. Enovas programmer er stadig under utvikling og endring. Det er derfor viktig å sjekke oppdatert informasjon under Enovas programmer.
Les mer om Enovas programmer.

Innlandet fylkeskommune gir også støtte til næringsutvikling.
Les mer om støtte til næringsutvikling

STØTTEORDNINGER

  • Fossekall på Facebook
  • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028