VI HJELPER DEG Å FINNE ORDNINGER SOM PASSER!

For gode prosjekter finnes det mange muligheter

De statlige organene Enova og Innovasjon Norge tilbyr ulike støtteordninger for omlegging til ny og mer miljøvennlig energibruk.

FOSSEKALL har rolle som programkoordinator for Enova og har god kjennskap til de enkelte programmene som kan gi deg støtte ved omlegging.

Innovasjon Norge organiserer støtte til bioenergiprosjekter gjennom Bioenergiprogrammet. Hovedmålgruppa for programmet er bønder og skogeiere som ønsker å bruke og levere lokalprodusert bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi.

Les mer om Bioenergiprogrammet

Generelt kan vi si at prosjekter som støttes må representere varig produksjon av ny fornybar energi eller energibesparelse. Enovas programmer er stadig under utvikling og endring. Det er derfor viktig å sjekke oppdatert informasjon under Enovas programmer.
Les mer om Enovas programmer.

Oppland fylkeskommune gir også støtte til dem som ønsker å bli Miljøsertifisert. Enn videre har fylkeskommunen satt av 35 millioner til grønne gode idèer - les mer om 35 milloner til Grønn framtid.

STØTTEORDNINGER

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028

  • Facebook - White Circle