top of page
IMG_4959_edited.jpg

Sissel Breda Rogne

Digital forretningsutvikler 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 450 41 518

E-post: sissel@fossekall.no

Om Sissel

Sissel møter deg med en varm og omsorgsfull utstråling, men la deg ikke lure, bak denne fasaden finnes både tempo, struktur og analytisk tenking. Hun lytter aktivt, ser dine behov, og hjelper deg å strukturere arbeidet som må gjøres for å komme dit du vil. 

Fagområde:

 • Digitale forretningsmodeller og forretningsutvikling

 • Digital produkt- og tjenesteutvikling

 • IT-prosjektledelse

 • Teknologiimplementering

 • Webdesign

 • Innholdsproduksjon

 • Kursoppbygging

 • Blended learning

 • Bærekraftig utvikling

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Fretex Jobb og Oppfølging - Innholdsprodusent/Utvikler

 • Fretex Jobb og Oppfølging - Jobbkonsulent

 • Zirius Kompetanse - Daglig leder/prosjektleder e-læring

 • eFaktor – Prosjektleder/HR-ansvarlig

 • Liverpool Fotballskole – Webansvarlig og koordinator

  
Utdannelse:

 • Høgskolen Innlandet – Kommunikasjonsrådgiving

 • Høgskolen Innlandet - Psykologi årsstudium

 • Høgskolen Innlandet - Markedsfag

Sissel i Fossekall

Sissel startet i Fossekall i januar 2021,

Hun har et sterkt engasjement for digitalisering, og er opptatt av å implementere teknologi og øke både effektiviteten og bærekraften hos kundene. Hun hjelper deg med å identifisere lønnsomme, digitale mulighetsrom, og er svært opptatt av den digitale kundereisen.

Sissel jobber i krysningspunktet mellom strategi, innovasjon og utvikling. Hun har forståelse for hvordan teknologi kan settes sammen for å effektivisere forretningsprosesser. 

Sissel har lang erfaring innen prosjektledelse, og er god på koordinering av prosjekter og løsninger mot andre fagmiljøer. Hun er en analytiker som ser sammenhenger og tenker helhetlig.


En tydelig digital strategi definerer retningen bedriften bør ta for å oppnå nye konkurransefortrinn, samt hva som skal til for å gjennomføre de nødvendige endringene for en bærekraftig utvikling. Sissel er god på å kartlegge og stake ut riktig digital kurs.


Sissel har lang erfaring med webdesign og innholdsproduksjon, og hjelper deg gjerne å bygge eller freshe opp websidene dine og sørge for å få dem synlige.


Som e-læringskonsulent har Sissel særlig fokus på gode brukeropplevelser. Hun er god på å lage kursprogram som kombinerer samlinger, digitale møter og e-læring, og er opptatt av å legge til rette for overlappende aktiviteter for fullt utbytte av læringen.

Sissel har høy digital kompetanse og drifts- og utviklingskompetanse. Hun er fremoverlent og løsningsorientert, byr på positiv energi og er god på relasjonsbygging. 

Forenkling, effektivisering, samhandling og bærekraft er viktige drivkrefter hos Sissel i arbeid med våre kunder.

Kontaktinformasjon:

Mobil: 450 41 518

E-post: sissel@fossekall.no

bottom of page