Det er nå det gjelder!

Riktig fokus er viktig i en vanskelig tid

I en tid som denne kan alle gjøre noe for å spille hverandre gode. Vi deler gjerne vår kompetanse omkring det praktiske, - men også det mentale fokus er avgjørende i en vanskelig tid som denne.

 

Fossekall har lang erfaring som bedriftsrådgivere og har ledet hundrevis av bedrifter til vekst og utvikling. Mange bedriftseiere står med permitteringer og vil bli rammet hardt. Det er vår plikt å bidra så godt vi kan!

Våre råd for å holde godt fokus i en vanskelig tid:

 1. Skaff deg nødvendig oversikt over rettigheter og plikter – les gjerne vårt innlegg om dette her.
   

 2. Tenk strategisk - legg planer for fremtiden selv om det ser svart ut.
   

 3. Gjennomfør kompetansehevende tiltak i bedriften og søk støtte til å gjennomføre disse

Om du må permittere helt eller delvis både ansatte og kanskje også deg selv, så aksepter at situasjonen er slik akkurat nå.

En dag er coronakrisen over og du må ha en plan for hva du da skal gjøre. Er planene klare kan bedriften din raskere komme tilbake til «normalen» eller begrense skadens omfang. Dette er en viktig del av ledelsesoppgaven, og disse planene kan du begynne å legge allerede nå! Velg å se etter hvilke muligheter du har nå fremfor å fokusere utelukkende på begrensingene. Selv om alt ser svart ut er det din oppgave som leder og menneske å identifisere lyspunktene ved foreksempel å "tvinge deg selv" til å notere ned noe positivt.  

 • Hvilke planer kan jeg nå legge for bedriften slik at vi er klare når muligheten igjen kommer?

 • Hvilken plan har jeg for å få kundene som avbestilte/kansellerte ordrene til å komme tilbake og handle det de skal?

 • Hvordan kan min bedrift bidra til å løfte de andre i bransjen/ bransjen vi representerer?

 • Noen spesielle veivalg jeg bør tenke over?

 • Hva kan styrke min posisjon i markedet og hva svekker min posisjon sett ut fra hvordan jeg frem til nå har drevet virksomheten?

 • Hvilken kompetanse behøver å styrkes hos mine ansatte for å kunne gjøre mitt produkt mer optimalt?

 • Har situasjonen nå vist meg noen sider ved driften, de ansatte eller meg selv som jeg kan trekke positiv lærdom ut av (og som gjør at det som er vanskelig nå kan virke mindre meningsløst)?
   

Fylkeskommunens rammer for kompetansehevende tiltak i bedriften og Innovasjon Norges muligheter for utviklingsprosjekter kan være avgjørende for å holde «hjulene i gang» og stå sterkere når ting modererer seg.

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028