top of page
294218314_742724830164180_5775062109052859222_n_edited.jpg

Ragnhild Finden

Forretningsutvikler organisasjon, team- og lederutvikling

Kontaktinformasjon:

Mobil: 992 53 640

E-post: ragnhild@fossekall.no

Om Ragnhild

Ragnhild møter deg med et glimt i øyet, åpne spørsmål, skarpe observasjoner og en fascinerende blanding av systematisk tilnærming og stor handlekraft.  
Hennes ukuelige pågangsmot, kombinert med en evig jakt på ny kunnskap, skaper trygghet og gir gode resultater.

Fagområde:

 • Organisasjonsutvikling

 • Coaching, enkeltvis og grupper

 • Forretnings- og teamutvikling

 • Kommunikasjon og samspill

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Fossekall AS

 • Kausvol kurs & coaching 

 • Kausvol gardsbarnehage AS, gründer og daglig leder

 • Politisk rådgiver Hedmark fylkeskommune

 • Erfaring fra læreryrket, stedsutvikling, organisasjonsdrift, gårdsdrift
   

Organisasjonserfaring:

 • Styreerfaring fra Stange Energi, Vekstra Hedmarken, Hedemarken Brannvesen, PBL (Private barnehagers landsforbund)

 • Styreerfaring fra et vidt spekter av landbrukets organisasjoner; Norges Bygdeungdomslag, Norges Bondelag, Hedmark Bondelag

 • Deltatt i valgkomitearbeid på sentralt nivå i flere organisasjoner, Norges Bondelag, Senterpartiet, Den norske coach-forening

 • Politisk erfaring fra kommunestyre og fylkesting, samt på lokalplan, fylkesplan og sentralt i Senterpartiet. Ikke politisk aktiv for tiden.

Sertifiseringer:

 • Sertifisert coach i Den norske Coach-forening

 • Gått utviklingsprogram for coacher hos Trine Ålstedt og New Attitude. 

 • Sertifisert trener i Persolog personfaktormodell og Persolog resiliens modell. 

  
Utdannelse:

 • Metaresource AS – NLP coach

 • BI Norwegian Business School – Barnehageledelse

 • Høgskolen i Rogaland – Nordisk grunnfag

 • Høgskolen i Hedmark – Informasjon, kommunikasjon og service

Ragnhild startet i Fossekall i august 2022.  Hennes bakgrunn med en kombinasjon av lang organisasjonserfaring i store og mindre organisasjoner, og gründererfaring og drift av eget firma gjennom over 20 år, bidrar til at hun har erfart hvordan det er å stå i endring og utvikling. 

Ragnhild er opptatt av vekst og utvikling, og har en genuin tro på at vi mennesker kan og vil endre adferd dersom vi ser at det er hensiktsmessig. Kunnskap og innsikt i egen og andres adferd skaper raushet og romslighet for at vi er ulike, og likevel med det samme grunnleggende behov for å være en av gjengen. 

Ragnhild bruker humor og varme i jobben sin som forretningsutvikler, og ønsker sammen med oppdragsgiver å skreddersy prosesser som bidrar til å nå bedriftens og medarbeidernes mål. Hun bruker sin coach-kompetanse aktivt i samhandling med menneskene hun møter, og er alltid opptatt av at utviklingsprosesser skjer på en måte som passer de menneskene som hun jobber med. 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 992 53 640

E-post: ragnhild@fossekall.no

bottom of page