RAGNE SMIDESANG

Økonomi og regnskap

Ragne Smidesang har jobbet i Fossekall AS siden 1999.

Ragne har ansvaret for lønn og regnskap i Fossekall AS. Hun har også økonomisk prosjektoppfølging i mange av prosjektene til Fossekall AS.

 

Kontaktinformasjon:

Mobil: 970 88 153

E-post: rs@fossekall.no

 

Fagområde:

 • Kontor/regnskap

 • Lønn

 • Prosjektmedarbeider:

  • Enovas programkoordinator Varme 2006 - 2017

  • Enovas programkoordinator Bolig, Bygg og Anlegg 2003 - 2017

  • FRAM – administrativt arbeid/ koordinering

  • Merkur - administrativt arbeid/ koordinering

 

Yrkesmessig bakgrunn:

 • Fossekall AS tidligere Energiråd Øst As, sentralbord, regnskap, arkivering, lønn/personal

 • Gudbrandsdølen Dagningen abonnementsavd., regnskap og annonseavd

 • Dagningen på sentralbord/ekspedisjon, annonseavd., abonnementsavd., regnskap

  
Utdannelse:

 • Gjøvik Teknisk Fagskole, 2-årig byggteknisk linje. Bygningstekniker

 • Teknisk tegning gr. kurs og vdg skole I

 • 3 årig Handelsskole m/markedsføring

 • Fossekall på Facebook
 • Fossekall på Linkedin

© FOSSEKALL

Snekkervegen 4, 2619 Lillehammer - 400 500 99 - Org.nr. 948 734 028