top of page
  • Forfatterens bildeFossekall AS

«Trylleformelen» som sier noe om hvor langt bedriften din vil nå

De viktige komponentene for at DIN bedrift skal vokse


Det er 3 hovedkomponenter som til sammen forteller om hvordan det står til med din bedrifts samlede kompetanse, og dermed også evnen til å vokse:


• Kunnskap

• Evne

• Vilje


Dette settes sammen som en formel hvor svaret blir et uttrykk for den samlede kompetansen;


Kunnskap x evne x vilje = kompetanse.

Dersom en av faktorene i formelen er null, blir følgelig også den samlede kompetansen lik null.


Når man så ønsker at bedriften skal vokse, tenker mange at det som skal til er mer påfyll av kunnskap. Imidlertid er norsk næringsliv i all hovedsak svært kunnskapsrik, og det er i liten grad denne faktoren som er årsaken til den eventuelle manglende vekst. Selvsagt må man ha den nødvendige kunnskapen om det man skal levere, og det er greit å ta en internsjekk på dette (dersom man er i tvil).


Viljen

Det svenske konsulentselskapet Ahrens* har gjort undersøkelser som har identifisert at å VILLE vokse er det største veksthinderet for bedrifter (og på en god andreplass følger «mangel på gode kundeløfter»). Altså er det ikke mangel på kunnskap, men mangel på ingredienser til det som utgjør bedriftens VILJE. Utydelig visjon for selskapet, mangel på enighet om hvordan bedriften «ser ut» når den er blitt dobbelt så stor – og ikke minst uenighet om hvordan man skal nå vekstmålet sitt. Enighet omkring dette gir en tydelig energi og retning som forplanter seg i organisasjonen og gir fremdriftskraft.


Evnen krever trening, trening og atter trening


Evne-faktoren knytter seg til ferdighetsbegrepet og gjennomføringskraften, og hvor bedriftens prestasjon betraktes som et lagspill. Har vi utnyttet våre individuelle ferdigheter godt nok? Har vi det vi behøver for å gjennomføre når bedriften vokser? Har vi lykkes med å bygge en kultur som fremmer prestasjonen gjennom verdier og samspillsregler? Vi ser ofte at de fleste bedrifter er kjent med begrepene «god kultur» og «prestasjonskultur»*, men langt færre vet hvordan de skal lykkes med å etablere dette i egen bedrift. Stikkordene her er trening, trening og trening på selve samspillet utfra de «regler» bedriften har satt. Sammenligne det gjerne med idretten. Det hjelper ikke med en super-duper spiss dersom ikke resten av laget vet hvordan de samspiller. Spissen kan nettopp ikke gjøre hele jobben alene med å score mål. Og dette øver laget på hver uke på trening, - mens øving på samspill i bedriftsverden ofte ikke engang er satt på agendaen utover den årlige strategisamlingen.


Når bedriften skal øve på å noe nytt sammen (det å vokse) trenger vi et fundament å trene det nye lagspillet ut fra: Grunnleggende spørsmål er ansvar, roller, innflytelse og ledelse. Kulturbegrepet i bedriften er et uttrykk for hvordan mennesker fremstår samlet i et lag, og hvilken adferd som foretrekkes. Bedriftens verdier konkretisert i et sett med samspillsregler er derfor rettesnoren eller rammeverket for den adferden vi ønsker i vår organisasjon.


Kilder:

Ahrens «De 10 Tillväxtutmaningarna»

Kaas, Kaggestad, Kristiansen «Prestasjonsutvikling i praksis».
28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page