top of page
  • Forfatterens bildeSissel Breda Rogne - Digital forretningsutvikler i Fossekall

Hvordan håndterer bedriften din sosiale medier?

Blir det litt tilfeldig hva som postes på sosiale medier? Har dere tid til å oppdatere hjemmesiden? Syns du det er vanskelig å vite hvilke plattformer bedriften bør være på?

AV SISSEL BREDA ROGNE I 13.OKTOBER 2021


Det er noen spørsmål du bør stille deg når det kommer til trender og kanalvalg.

  • Hvem er kundene dine?

  • Hvem er dine potensielle kunder?

  • Hvilke medier bruker de?


Litt statistikk

74% av befolkningen over 30 år bruker Facebook daglig, og ser vi på de under 30 år, så er andelen på hele 86%. Målinger fra 1. kvartal 2021 viser at 3 464 000 nordmenn har en Facebook profil, og 2 609 000 har en Instagram profil. Det vi kan trekke ut av det, er at det er mulig å nå ut til veldig mange ved å være til stede på disse plattformene.


Enorm økning i mediebruk

Digitaliseringen har ikke bare endret medievanene våre, men også økt folks samlede daglige mediebruk med hele to timer daglig de siste ti årene – fra seks timer til over åtte timer daglig. Dette forteller oss hvor viktig de digitale mediene er blitt for vårt daglige liv.


Sosiale medier er i endring

I 2021 kan vi se at tidsbegrenset innhold blir enda mer populært, videoinnhold vil dominere, innholdet bli mer brukergenerert og sosiale medier er i endring. Særlig Tik Tok er av de raskest voksende. Digitale spill ligger på tredjeplass når det gjelder tidsbruk på ulike medier, og her er det mange mulighetsrom. To måter å utnytte denne kunnskapen på, er å vurdere markedsføring via spillkanaler, på Youtube eller i spill, og ta i bruk gamification i markedsstrategien. Eksempler på gamification kan være: belønning, poeng, rankings og konkurranser. Ved å ta i bruk dette, vil du kunne tiltrekke deg nye kunder, og målgruppen din opplever bedriften på en ny og spennende måte.


Tilstedeværelse i sosiale medier og digital samhandling er viktigere enn noen gang, og det er viktig å ta noen avgjørelser på hvor bedriften skal være synlig og hva som skal kommuniseres.


Innholdsplan

Lag et årshjul der dere definerer kommende aktiviteter i bedriften, etter sesong, temaer, m.m. Deretter er det enklere å planlegge markedsaktiviteter på sosiale medier ved å lage en innholdsplan. Innholdsplanen bør si noe om hva dere skal gjøre, når dere planlegger å gjøre det, hvem dere ønsker å nå og hvem som har ansvarlig for å gjennomføre de ulike aktivitetene.


Hvordan lykkes med sosiale medier som virkemiddel

  1. Den digitale kommunikasjonen bør forankres i bedriftens strategi.

  2. Det bør være samspill mellom sosiale medier, hjemmeside, nettbutikk og annen markedsføring.

  3. Bli god på kundeservice i sosiale medier.

  4. Vær tilgjengelig.

Tips

Et godt tips er å være personlig. Del øyeblikkene i hverdagen, vær ærlige og ekte, og slipp kundene inn bak fasaden. Dette skaper tillit, og gjør at dere skaper en tettere relasjon med kundene.


Har bedriften din en plan for å lykkes med digital kommunikasjon? Vi hjelper dere gjerne. Kontakt oss59 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page