top of page
  • Forfatterens bildeFossekall AS

Gode tips for omstilling til en mer lønnsom og bærekraftig bedrift!

Bærekraftige løsninger blir et stadig viktigere utvalgskriterium for bevisste forbrukere. Dette bør alle bedrifter ta hensyn til.


Her kommer de to viktigste forholdene du kan starte med:

  1. Prioriteringsnøkkel som sikrer utviklingsmuligheten

  2. Få inn trippel-bunnlinje-begrepet i forretningsmodellen

Det viktigste for en bedrift som ønsker å forbedre sitt utviklings- og innovasjonsarbeid, er faktisk å sette av tid til det. Utfordringen for mange små- og mellomstore bedrifter er å ivareta balansen mellom kortsiktig drift og langsiktig utvikling, - mange virksomheter er i dag i stor grad «fanget» i den daglige driften og får ikke tid til å gjøre annet.


Er det noe poeng at små- og mellomstore bedrifter engasjerer seg i dette?

Aldri før har verdens ressurser vært under større press enn nå. Verdens befolkning vil øke med mer enn 30 % frem til 2050, og hvert år rykker 70 millioner mennesker opp i middelklassen. Dette skaper selvsagt store utfordringer knyttet til ressursbruk, miljø og økonomi.


Og det er nå du kanskje tenker at «dette gjelder ikke meg, - jeg utgjør bare en dråpe i havet i denne sammenhengen…». Idar Kreutzer, som leder Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft*, sier at «det verste som kan skje er at de små og mellomstore bedriftene velger å ikke bidra. Dette fordi det er flest små og mellomstore bedrifter, og samlet sett utgjør de et meget stort volum – faktisk 90 % av alle bedrifter». Konklusjonen er naturlig nok: Dersom 90 % av Norges bedrifter velger å la være å gjøre en omstilling som verden etterspør, får det konsekvenser for bedriftenes utviklingsmuligheter, og Norge og verden går tillegg glipp av en vesentlig bidragspott i det store miljøregnskapet.

1. Prioriteringsarbeidet - prioriteringsnøkkelen

Det aller viktigste er at bedriften setter av tid og ressurser til arbeidet. For å skape mer rom for utviklings- og innovasjonsarbeid i virksomhetene er en god prioriteringsnøkkel 70 % til vanlig daglig drift, - altså «business as usual». 20 % av tiden og ressurser bør settes av til utvikling og forbedring, og 10 % til innovasjon og eksperimentering.

2. Endring i forretningsmodell – trippel bunnlinje

Heldigvis er det ingen motsetningsforhold mellom «bærekraft» og «økonomiske gode resultater». Globale utfordringer er også markedsmuligheter. Grønn konkurransekraft i bedrifter handler om å styre etter sammenhengen mellom resultater i tre dimensjoner – såkalt trippel bunnlinje: Planet, people and profit (miljø, samfunn og økonomi).

De nye måleparameterne skal sikre en samfunnseffekt, og bedriften må derfor finne sitt instrument for å best måle dette, - eksempelvis Miljøfyrtårn, måling av produktets miljøfotavtrykk e.l. Det økonomiske resultatet i bedriften skal da i økende grad komme fra et resultat av en tredelt bunnlinje.

Alt peker i retning av at det er bedrifter som viser evne til grønn omstilling som vil bli prioritert av og i samfunnet fremover, og som vil trekke det lengste strået i mange sammenhenger:

  • Forbrukerne foretrekker i økende grad bærekraftige produkter fremfor andre

  • Miljøarbeidet må dokumenteres i offentlige anbudsprosesser

  • Incentivordninger favoriserer allerede grønne utviklingsideer og prosjektet


Vi kan trolig forvente endringer over hele innovasjonspolitikken i nær fremtid basert på anbefalingene fra næringene selv i Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft


*Kilde: «Veikart for smart omstilling»57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page