top of page
 • Forfatterens bildeFossekall AS

Framtidas e-verksjek - fra høvding til strateg

Hvordan møte endrede rammeviIkår og krav til ny organisering best mulig?


I mange norske kommuner og lokalsamfunn har det lokale e-verket i en årrekke hatt en helt spesiell posisjon som bastion: sterk, trygg og stabil. Virksomheten har levert grunnleggende og nødvendige tjenester, bygd opp godt med kapital, vært en sikker arbeidsplass og en viktig samfunnsaktør som aktivt har bidratt til vekst og trivsel for innbyggere og næringsliv i sitt eget geografiske nedslagsfelt. Å være leder for en slik bedrift har mange fellestrekk med tidligere tiders høvdinger, og tilgangen på makt, status og påvirkningskraft krever en helt spesiell klokskap i lederrollen, og gode ferdigheter knyttet til langsiktig forvaltning av ressurser.

Mye har forandret seg for e-verksbransjen de siste årene, konkurransesituasjonen er betydelig endret og politiske føringer knyttet til framtidig drift og organisering av denne type selskaper stiller helt andre krav til ledelsen i lokale e-verk. Spørsmål som tidligere så vidt var innom hodet før de forsvant ut igjen, rett og slett fordi de ikke var presserende, står nå i kø og krever oppmerksomhet:

 • Hvordan ser konkurransesituasjonen vår ut?

 • Hvordan kan vi posisjonere oss? Hvilke valgmuligheter har vi?

 • Skal vi fortsatt stå alene, eller gå i dialog med andre selskaper?

 • Hvilke ressurser har vi i egen organisasjon?

 • Hvilken organisering er vi mest tjent med?

 • Har vi de riktige folka? Og den riktige styresammensetningen?

 • Hvordan står det til med endringsviljen og -evnen i organisasjonen vår?

 • Hvem kan vi spille på?

 • Hvordan selge inn nødvendige endringer og få med oss de ansatte på vegen?

 • Hvordan sikre fortsatt lønnsomhet og videre drift? Hvilke styrker kan vi spille på?

 • Hva skal være vår strategi inn i framtida?

​ Selv om rammene for e-verksbransjen er i sterk endring, er det fortsatt mulig å være høvding, men med en litt annen rolleforståelse enn tidligere. Høvdingens autoritet blir nå i kraft av rollen som trygg og tydelig leder i et krevende og til dels uforutsigbart terreng, og endringsledelse og strategisk tenkning blir vesentlige ferdigheter. Endringslederens rolle er blant annet å identifisere nøkkelkompetansen i egen organisasjon, avklare at de forstår situasjonen og endringsbehovet, og invitere til innspill og diskusjoner rundt mulige vegvalg. Hvilke alternativer finnes, og hvilke hindre kan en møte på underveis? Hva slags innsikt trengs det mer av for å ta de riktige valgene for framtida? Er det tilstrekkelig kapasitet til å kjøre disse endringsprosessene alene? Er organisasjonen klar for de grepene som må gjøres, eller kan det være aktuelt å trekke til seg ekstern bistand på noen av punktene for å sikre gode prosesser, etablere felles mål, og gjennom det styrke gjennomføringskraften? Fossekall AS har supplert teamet vårt med ny samarbeidpartner siv.ing. og økonom Lars Øivind Andresen, tidligere direktør i Nittedal Energi, Gjermå Energi AS og Øvre Eiker AS. Han har også vært prosjektleder i Hafslund nett og prosjektsjef i Oslo Lysverker, og har inngående kjennskap til styrker og utfordringer i energibransjen. Dette, i kombinasjon med våre øvrige rådgivere sin fagkompetanse og lange erfaring innen både forretningsutvikling, endringsledelse og team-, leder- og organisasjonsutvikling, gjør at vi kan tilby et svært kompetent team som kan bistå ditt energiverk i de veivalg dere står foran. Vi bidrar gjerne som ressurs inn i virksomheten, enten det gjelder strategiprosess, mer rasjonell drift, ny organisering, eller styrking av ledere og team som har i oppgave å omsette ny strategi til praktisk handling.

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page