top of page
  • Forfatterens bildeVigdis Myhre Næsseth

Etablering av nytt selskap på Lillehammer – BLEND ØKONOMI AS

Bedriftene Fossekall as på Lillehammer og AB Økonomi as på Flisa har i fellesskap gått sammen om å etablere Blend Økonomi AS, en ny bedrift med et helt nytt forretningsområde. Lokaliseringen blir på Lillehammer. Blend Økonomi AS skal bistå kundene i å skaffe økonomisk overblikk, og bruke tallenes tale som ett av flere strategiske styringsverktøy. Våre kunder vil i tillegg til moderne regnskapstjenester, få tilgang på god kompetanse innen økonomisk rådgiving og helhetlig, bærekraftig forretningsutvikling.


De to selskapene Fossekall AS og AB økonomi AS har hvert sitt tjenesteområde, henholdsvis forretningsutvikling og regnskapstjenester, og forener disse kreftene i en ny tjeneste som ytes gjennom Blend Økonomi AS:


- "Silotankegang mellom disse to tjenesteområdene gir rett og slett ikke bedriftene de helt store fruktene, og en slik blandet tjeneste vi nå tilbyr er etterspurt i markedet. AB økonomi ønsket et større nedslagsfelt, og Fossekall AS har et mangfold av kunder som etterspør tilpassede økonomitjenester der deres fremtidsutsikter og muligheter blir en sentral del av tjenesten", sier Vigdis Myhre Næsseth.


Blend Økonomi AS vil ha nøkkelkompetanse hvor økonomi, satsing- og utviklingsområder henger sammen for våre kunder. Dette blir et etterspurt tilskudd til de mange dyktige bedriftslederne i vår region som får ekstra ressurser til både strategi, økonomi, kontroll og bærekraftig satsing.


Blend Økonomi skal lokaliseres sammen med Fossekall på Lillehammer for å sikre tett samhandling og aksjon ut i markedet. Nå skal det rekrutteres flere medarbeidere til selskapet. Vi leter nå etter den riktige daglige lederen, som ser på denne etableringen som spennende og framtidsrettet.


Gå til annonsen


For mer informasjon, kontakt:

Vigdis M. Næsseth, 900 41 017, vmn@fossekall.no Styreleder Blend Økonomi og daglig leder Fossekall

Bernt Hjelmervik, AB Økonomi as, 971 95 441, Bernt@abokonomi.no


Tone Nyborg, daglig leder i Økonomiringen AS, Bernt Hjelmervik, daglig leder i AB Økonomi AS Vigdis M. Næsseth, daglig leder i Fossekall AS
Spennende samarbeid!

Tone Nyborg, daglig leder i Økonomiringen AS, Bernt Hjelmervik, daglig leder i AB Økonomi AS Vigdis M. Næsseth, daglig leder i Fossekall AS

171 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page